เบราว์เซอร์รายย่อยมียอดผู้ใช้งานในยุโรปทะยานขึ้นอย่างรวดเร็ว ภายหลังจากที่สหภาพยุโรปออกกฎหมายที่บังคับให้ Google Microsoft และ Apple ต้องให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนเบราว์เซอร์ได้ง่ายขึ้น

กฎหมายฉบับนี้คือกฎหมายตลาดจิทัล (DMA) ที่ออกมาเพื่อกำจัดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 7 มีนาคม ในกฎหมายยังบังคับให้บริษัทเทคโนโลยีต้องแสดงหน้าจอที่ให้ผู้ใช้เลือกได้ว่าจะใช้เบราว์เซอร์ใด

หนึ่งในเบราว์เซอร์ที่ได้รับประโยชน์จาก DMA ก็คือ Aloha Browser ที่เผยว่ายอดผู้ใช้งานในสหภาพยุโรปในเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้นถึง 250% โดย แอนดรูว์ ฟรอสต์ มอรอซ (Andrew Frost Moroz) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Aloha ชี้ว่าสหภาพยุโรปกลายเป็นตลาดอันดับ 2 ของบริษัท จากเดิมอยุ่ที่อันดับ 4

นอกจากนี้ Vivaldi ของนอร์เวย์ Ecosia ของเยอรมนี และ Brave จากสหรัฐอเมริกาก็มียอดผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างมากด้วยเหมือนกัน

เช่นเดียวกับ DuckDuckGo และ Opera ที่ได้รับประโยชน์จากกฎหมายฉบับนี้ แต่ทั้งสองเจ้าชี้ว่าระบบหน้าจอทางเลือกที่กฎหมายบังคับยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดี