โช จุงไท่ (Cho Jung-Tai) ว่าที่นายกรัฐมนตรีไต้หวันเผยว่าได้แต่งตั้ง เจ ดับบลิว โก (J.W. Kuo) ผู้บริหารระดับสูงของ Topco Scientific บริษัทซัปพลายเออร์ของ TSMC ให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจคนใหม่

โชระบุว่าโกในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจคนใหม่จะรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรพลังงานที่เป็นปัญหาเรื้อรังอยู่ในตอนนี้

กระทรวงเศรษฐกิจมีหน้าที่กำกับดูแลการพัฒนาของประเทศและการอนุญาตการลงทุนในต่างประเทศ เช่นเดียวกับการผลิตและเก็บรักษาพลังงาน

โชกล่าวชื่นชมในภูมิหลังในอุตสาหกรรมชิปและประสบการณ์ในห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศที่มีอย่างลึกซึ้งของโก โดยจะขอให้ว่าที่รัฐมนตรีเศรษฐกิจคนใหม่ใช้ความสามารถในอุตสาหกรรมพลังงานเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับทรัพยากรพลังงาน และพัฒนาแหล่งพลังงานสะอาดเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างเข้มข้น

สำหรับ TSMC หรือ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company เป็นผู้ผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งอุตสาหกรรมชิปถือเป็นหัวใจของเศรษฐกิจไต้หวันที่พึ่งพาการส่งออก