Strategy Analytics รายงานผลสำรวจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟนในประเทศจีนระหว่างไตรมาสที่ 4 ของปี 2018 พบว่ายอดจำหน่ายสมาร์ตโฟนลดลงไป 11% เมื่อเทียบกับปีต่อปี โดย Apple มียอดจำหน่าย iPhone ที่ลดลงถึง 3 ล้านเครื่อง

รายงานเผยว่ายอดจำหน่ายสมาร์ตโฟนโดยรวมในประเทศจีนลดลงจาก 121.3 ล้านเครื่องในปี 2017 เหลือ 107.9 ล้านเครื่อง ในปี 2018 สำหรับ Apple มียอดขาย iPhone ที่ลดลงจาก 14 ล้านเครื่องในปี 2017 เหลือ 10.9 ล้านเครื่องในปี 2018 ส่วนยอดส่งมอบสินค้าลดลงไปจาก 36.7 ล้านเครื่อง เหลือ 34.2 ล้านเครื่อง

ส่วนแบ่งตลาดของ iPhone ลดลงไปเหลือ 10.1% เยอะกว่า Xiaomi เพียงเล็กน้อยที่ 9.3% แต่เมื่อเทียบกับตลอดทั้งปี 2018 พบว่าส่วนแบ่งเพิ่มขึ้นจาก 8% เป็น 8.4% ครับ

Huawei ยังคงเป็นดาวเด่นในประเทศจีน มีส่วนแบ่งตลาดถึง 27.8% เพิ่มจาก 20% ในปี 2017 ยอดส่งสินค้าก็เพิ่มขึ้นอีกราว 23%

อ้างอิง