24 กันยายน กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้ยื่นคำร้องต่อผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางในซานฟรานซิสโกเพื่อขอให้ยกเลิกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวในการสั่งปิดดาวน์โหลดแอป WeChat ในสหรัฐอเมริกาที่ออกมาเมื่อ 20 กันยายนและขอให้มีการตัดสินภายใน 1 ตุลาคม

ล่าสุด 23 ตุลาคม ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางในซานฟรานซิสโกได้ปฏิเสธคำขอจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ที่ให้ยกเลิกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวในการสั่งปิดดาวน์โหลดแอป WeChat ในสหรัฐฯ ซึ่งผู้พิพากษา Laurel Beeler เผยว่าหลักฐานใหม่ของรัฐบาลไม่ได้เปลี่ยนแปลงการตัดสินก่อนหน้านี้ จึงมีผลให้แอป WeChat ของ Tencent ยังคงเปิดให้ดาวน์โหลดติดตั้งผ่าน App Stores ในสหรัฐอเมริกาได้

คำสั่งแบน WeChat ของ Trump ได้อ้างใช้กฎหมายอำนาจทางเศรษฐกิจในกรณีฉุกเฉินและกฎหมายเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ ซึ่งจากบันทึกในการพิจารณาสรุปว่าการห้ามทำธุรกรรมด้วย WeChat เพื่อปกป้องผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของชาตินั้นไม่สนับสนุนต่อกฎหมาย “Narrow tailoring” ที่คุ้มครองการเท่าเทียมกันในการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ และการห้ามยังแสดงถึงผลประโยชน์ของรัฐบาลที่มีมากกว่าผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

6 สิงหาคม Trump ได้ออกคำสั่งผู้บริหารห้ามไม่ให้ผู้ที่อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาทำธุรกรรมด้วยแอป TikTok และ WeChat ของจีนโดยมีผลภายใน 45 วัน คือ วันที่ 20 กันยายน โดยอ้างว่าความเสี่ยงต่อความมั่นคงของชาติในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของชาวอเมริกันให้กับจีน

21 สิงหาคม กลุ่มผู้ใช้ WeChat ในสหรัฐฯ ได้ยื่นฟ้องรัฐบาล Trump ต่อศาลรัฐบาลกลางในซานฟรานซิสโกโดยอ้างว่าการแบน WeChat นั้นละเมิดสิทธิ์ในการแสดงออกของผู้ใช้ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขครั้งแรก รวมถึงการกำหนดเป้าหมายที่เลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติและเกินอำนาจพิเศษที่กฎหมายมีให้ประธานาธิบดีไว้ใช้ในยามฉุกเฉินระดับชาติ

กลุ่มผู้ใช้ WeChat อ้างว่า WeChat เป็นช่องทางการสื่อสารหลักที่คนเชื้อสายจีนในสหรัฐฯ ใช้ติดต่อพูดคุยกับครอบครัวที่อยู่ในประเทศจีนด้วยภาษาจีนและรับข้อมูลข่าวสารในท้องฐิ่น ซึ่งมีผู้ใช้ WeChat ในสหรัฐฯ ถึง 19 ล้านคนและมีผู้ใช้ทั่วโลก 1,000 ล้านคน

18 กันยายน กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ได้ประกาศดำเนินตามคำสั่งของฝ่ายบริหารโดยประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่ออกมาเมื่อ 6 สิงหาคม ห้ามให้บริการดาวน์โหลดหรืออัปเดตแอปบนมือถือ WeChat หรือ TikTok ผ่านแพลตฟอร์มสำหรับจำหน่ายและดาวน์โหลดติดตั้งแอป (Application store) ในสหรัฐฯ และห้ามการให้บริการโอนเงินหรือชำระเงินในสหรัฐฯ ผ่านแอป WeChat ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน เนื่องจากความเสี่ยงต่อความมั่นคงของชาติ

ต่อมา 20 กันยายน ศาลสหรัฐฯ ได้ตัดสินการแบน WeChat จากคำสั่งของ Trunmp ว่าละเมิดบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหลายประการ รวมถึงสิทธิ์ในการแสดงออกโดยเสรี แม้ทนายของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ จะอ้างว่า Tencent สามารถรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจาก WeChat ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับพรรคคอมมิวนิสต์จีน ผลสรุปว่าแอป WeChat ยังคงสามารถเปิดให้ดาวน์โหลดและทำธุรกรรมในสหรัฐฯ ต่อไปได้

จากนั้น 24 กันยายน กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้ยื่นคำร้องให้ศาลยกเลิกคำสั่งคุ้มครองตามที่กล่าวไว้ในตอนต้น และคำตัดสินครั้งล่าสุดใน 23 ตุลาคมให้ WeChat ยังคงเปิดให้ดาวน์โหลดในสหรัฐฯ ได้ต่อไป

อย่างไรก็ตาม กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ก็ยังเดินหน้ายื่นอุทธรณ์การตัดสินใจของศาลต่อไป ซึ่งคาดว่าจะมีการตัดสินก่อนเดือนธันวาคม

การตัดสินคุ้มครองการแบน WeChat ในครั้งนี้ก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีต่อ TikTok ที่ถูกแบนและเรื่องยังค้างในศาลเช่นเดียวกัน รวมทั้งอาจส่งผลต่อดีล TikTok Global บริษัทที่จะตั้งใหม่ในสหรัฐฯ อีกด้วยว่าจะจบได้หรือไม่

ที่มา : theverge