เมื่อปีที่แล้วมีรายงานว่า จีนได้นำระบบการตรวจจับใบหน้าเข้ามาใช้ในโรงเรียนเพื่อตรวจดูการเข้าเรียนของเด็ก แต่ในวันนี้จีนเข้มงวดกับระบบการศึกษาขึ้นมาอีกขั้น ด้วยการออกแบบที่รัดศีรษะตรวจดูความตั้งใจเรียนของเด็กในห้องเรียน

SupChina รายงานว่าอุปกรณ์ที่นี้ถูกเรียกว่า Focus 1 ผลิตโดยบริษัท BrainCo.Inc โดยมีโครงการริเริ่มมาจากเมือง Boston ทางบริษัทได้ทำการพัฒนาอุปกรณ์นี้ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์สมอง Harvard

ตัวอุปกรณ์จะใช้คลื่น Electroencephalography (EEG) ในการวัดความสนใจในการเรียน แล้วแสดงให้ผู้สอนเห็นถึงระดับความสนใจของเด็กบนแผงควบคุม ทางบริษัทหวังว่าสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ในการสอน และการเรียนของเด็กได้มากขึ้น แต่ในความจริงแล้วมันดูเหมือนเป็นการบังคับเด็กให้เรียนมากกว่า

ในโรงเรียนประถมที่เมือง Hangzhou หลังจากที่ได้มีการทดลองนำที่รัดศีรษะเข้ามาใช้  พบว่ามันกลับสร้างความกดดันเป็นอย่างมากให้เด็ก เนื่องด้วยในท้ายคาบการเรียน แผงควบคุมจะแสดงผลการวัดความตั้งใจเรียนขึ้นมาเป็นลำดับ ทำให้เด็กที่อยู่ที่ท้ายๆ เกิดความกดดันกับผลลัพธ์ที่แสดงออกมา

นี่ไม่ใช่โรงเรียนแรกในจีนที่มีการทดสอบอุปกรณ์ดังกล่าว เพราะเมื่อต้นปีที่ผ่านมาจีนได้ทำการทดลองอุปกรณ์นี้กับเด็กกว่า 10,000 คน ที่มีอายุ 17-21 ปี เป็นเวลา 3 สัปดาห์ พร้อมทั้งรายงานถึงระดับคะแนนที่พัฒนาขึ้นของนักเรียนที่ใส่อุปกรณ์เหล่านั้นแต่ก็ยังไม่มีงานวิจัยอะไรแแกมารับรองถึงการรายงานดังกล่าว

Play video

ทั้งนี้ทางบริษัทก็ยังมีแผนขยายการทดลองออกไปยัง US, Mexico, Spain, และ Brazil แต่ตราบใดที่ทางบริษัทยังไม่สามารถหาหลักฐานมาพิสูจน์ให้ได้ว่าอุปกรณ์นี้สามารถพัฒนาระดับคะแนน และการศึกษาของนักเรียนได้จริงรวมถึงไม่สร้างความกดดันให้ตัวเด็ก  มันก็ยังคงเป็นอุปกรณ์ที่ฟังดูน่ากลัวอยู่ดี

อ้างอิง