Windows 11 มีการจัดวาง Start Menu ใหม่ เอาไว้ตรงกลาง เพื่อให้เหมาะสมกับผู้ใช้จอกว้างและมีขนาดใหญ่มาก แต่ว่าบางคนก็อาจไม่ชินหรือไม่ชอบ 

เราเคยได้แนะนำวิธีตั้ง Start Menu ของ Windows 11 ให้ชิดซ้ายไปแล้ว แต่ว่าจะเป็นวิธีสำหรับ Windows 11 Insider ที่เป็นเวอร์ชันก่อนตัวเต็มออกมา คราวนี้จะแนะนำวิธีสำหรับเวอร์ชันตัวเต็มกันนะครับ เนื่องจากวิธีการต่างจากตัว Insider ที่ออกมาก่อนเล็กน้อย ไปชมกันเลยครับ

  1. คลิกขวาที่ Taskbar

2. คลิก Taskbar behaviors หากหาไม่เจอให้เลื่อนลงมาล่าง ๆ สุด

3. ปรับเป็น Left

4. กลับมาชิดซ้ายแล้ว

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส