Photo by REUTERS/Andrew Kelly

แบกไม่ไหว! ประเทศในยุโรปเรียกร้องให้บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ ช่วยแบ่งเบาต้นทุนด้านโทรคมนาคม

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน เรียกร้องให้คณะกรรมาธิการยุโรปออกกฎหมายให้บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ ต้องช่วยแบ่งเบาภาระต้นทุนทางเครือข่ายโทรคมนาคม เนื่องจากเป็นผู้ใช้งานหลักของเครือข่าย

ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา หน่วยกำกับดูแลของสหภาพยุโรปเคยมีการพิจารณาเรื่องการให้บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่างกูเกิล เมตา และเน็ตฟลิกซ์ มาช่วยแบ่งเบาต้นทุนเกี่ยวกับโทรคมนาคมดีหรือไม่ เนื่องจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตในยุโรป 55% มาจากบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เพียง 6 บริษัทเท่านั้น

ในเอกสารระบุว่า ยุโรปได้ลงทุนไปมากกับอินเทอร์เน็ต 5G และโครงการ Fiber-To-The-Home พัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานของบริษัทเหล่านี้เป็นต้นทุนเพิ่มเติมที่สูงมาก และพวกเขาต้องการให้ผู้เล่นในตลาดทุกรายมีส่วนร่วมในการแบ่งเบาต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานของระบบดิจิทัลนี้

กลุ่มโทรคมนาคม ETNO เคยศึกษาว่าเงินบริจาคจากบริษัทต่าง ๆ ปีละ 20,000 ล้านยูโร (ราว 740,000 ล้านบาท) จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปให้เติบโตได้ปีละ 72,000 ล้านยูโร (ราว 2,600,000 ล้านบาท) เลยทีเดียว แต่นักเคลื่อนไหวหลายคนก็ยังกังวลว่าการให้บริษัทยักษ์ใหญ่มีส่วนร่วมมากเกินไปอาจคุกคามความจุดยืนด้านเป็นกลางของยุโรป และลดอำนาจในการต่อรองในการทำข้อตกลงกับบริษัทยักษ์ใหญ่ต่าง ๆ ในด้านโทรคมนาคม

ที่มา: Reuters

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส