REUTERS/Edgar Su

Shopee ขึ้นค่าธรรมเนียมการขายสำหรับผู้ขายแบบ Non-Mall (อีกแล้ว) เริ่ม 10 ต.ค. นี้

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 17.00 น. ช้อปปี้ (Shopee) แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ประกาศปรับเปลี่ยนนโยบายเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการขาย และค่าธรรมเนียมการขายสำหรับ Non-Mall Sellers โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 และวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ตามลำดับ

สำหรับค่าธรรมเนียมการขาย หรือ Sale Transaction Fee คือค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการขายสินค้าสำเร็จผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของช้อปปี้ โดยจะถูกจัดเก็บจากทุกออเดอร์ที่เกิดขึ้นในทุกช่องทางการชำระเงิน และจะจัดเก็บจาก Shopee Mall Sellers เท่านั้น

ปัจจุบัน ค่าธรรมเนียมการขายคิดเป็น 3% (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของราคาตั้งต้นของ สินค้าในหมวดหมู่อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics items) หักด้วยส่วนลดสินค้าที่ผู้ขายรับผิดชอบ โดยไม่รวมค่าขนส่งสินค้าและส่วนลดอื่น ๆ ส่วนค่าธรรมเนียมการขายของสินค้าที่ไม่อยู่ในหมวดหมู่อิเล็กทรอนิกส์ (Non-Electronics items) นั้น คิดเป็น 5% ของราคาตั้งต้นหักด้วยส่วนลดสินค้าที่ผู้ขายรับผิดชอบ โดยไม่รวมค่าขนส่งสินค้าและส่วนลดอื่น ๆ เช่นกัน โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

สำหรับค่าธรรมเนียมการขายสำหรับ Non-Mall Sellers หรือ Non-Mall Sellers Sale Transaction Fee คือค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการขายสินค้าสำเร็จผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของช้อปปี้ โดยจะถูกจัดเก็บจากทุกออเดอร์ที่เกิดขึ้นในทุกช่องทางการชำระเงิน และจะจัดเก็บจาก Shopee Non-Mall Sellers เท่านั้น

ปัจจุบัน ค่าธรรมเนียมในส่วนนี้คิดเป็น 1% (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของราคาตั้งต้นของสินค้าในทุกหมวดหมู่ หักด้วยส่วนลดสินค้าที่ผู้ขายรับผิดชอบ โดยไม่รวมค่าขนส่งสินค้าและส่วนลดอื่น ๆ แต่ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมการขายจะถูกคิดเพิ่มขึ้นเป็น 2%

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ช้อปปี้ประกาศปรับเปลี่ยนนโยบายเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการขายสำหรับ Non-Mall Sellers มาแล้วครั้งหนึ่ง โดยปรับจาก 0% ขึ้นมาเป็น 1%

ที่มา : Shopee

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส