ราชทัณฑ์ แนะข้อปฏิบัติประชาชน “7 ห้าม 3 ให้” หากพบผู้ต้องขังทำงานนอกเรือนจำ เพื่อสร้างความปลอดภัยร่วมกัน

นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กำหนดนโยบาย “7 ข้อห้าม 3 ข้อให้ สร้างความปลอดภัย ห่วงใยการทำงาน” ให้เป็นนโยบายด้านการทำงานนอกเรือนจำของกรมราชทัณฑ์ ทุกประเภทการทำงาน โดยกำหนดข้อควรปฏิบัติสำหรับประาชน ที่พบเห็นการทำงานสาธารณะและงานนอกเรือนจำของผู้ต้องขัง ประกอบด้วย

“7 อย่างต้องห้าม”

1.ห้ามให้สุราหรือของมึนเมา

2.ห้ามให้ยาเสพติด

3.ห้ามให้เงินตรา

4.ห้ามให้ใช้เครื่องมือสื่อสาร

5.ห้ามให้อาวุธหรือสิ่งของที่สามารถก่อเหตุร้าย

6.ห้ามใช้ยานพาหนะ

และ 7.ห้ามพูดคุยในลักษณะแจ้งข่าวร้ายหรือสร้างความปั่นป่วนในการทำงาน

“3 ข้อให้”

1.ให้กำลังใจ

2.ให้โอกาส

และ 3.ให้การยอมรับ

ที่ผ่านมา กรมราชทัณฑ์นำผู้ต้องขัง ออกทำงานสาธารณะ และงานนอกเรือนจำเพื่อประโยชน์ของสังคม โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุม และตามมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานที่เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน เป็นการให้โอกาส สร้างความเชื่อมั่นทั้งผู้ต้องขังและสังคม รวมถึงการให้การยอมรับ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการคืนคนดีสู่สังคม

ปัจจุบันมีเรือนจำในพื้นที่ กทม. สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี และฉะเชิงเทรา จำนวน 19 เรือนจำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กว่า 80 คน นำผู้ต้องขังกว่า 600 คน เข้าร่วมภารกิจดังกล่าว สามารถติดตามการทำงานของผู้ต้องขังตั้งแต่เช้าถึงเย็น ในการออกทำงานภายนอกเรือนจำ ในรูปแบบวิดิทัศน์ ได้ทางช่องทางเพจ Facebook ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์