การบินไทยเผยรายได้ไตรมาส 2 ปี 2566

การบินไทยเผยรายได้ไตรมาส 2 ปี 2566 ทำกำไรสูงสุดในรอบ 20 ปี

นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2566 การบินไทยฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 37,381 ล้านบาท (ไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว) คิดเป็นการเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 74%

การบินไทยฯ และบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงาน (ไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว) 8,576 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 760% และมีกำไรสุทธิ 2,273 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 171% ถือเป็นกำไรจากการดำเนินงานสูงสุดในรอบ 20 ปี

นายชายเปิดเผยว่า แม้จะมีรายได้ลดลง 9.9% จากช่วงไตรมาสแรกของปี 2566 แต่ภาพรวมการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ และมีผลดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมายเป็นผลประกอบการที่มีกำไร 4 ไตรมาสติดต่อกัน นอกจากนี้ ปริมาณการขนส่งผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นถึง 192.8% หรือประมาณ 700,000 คนต่อวัน ทำให้มั่นใจว่าตลอดทั้งปีจะมีปริมาณผู้โดยสารใกล้เคียงเป้าหมายที่ 9 ล้านคน

การบินไทยเผยรายได้ไตรมาส 2 ปี 2566

สำหรับกระแสเงินสดคงเหลืออยู่ที่ 51,153 ล้านบาท พร้อมทยอยชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ช่วงกลางปี 2567 ประมาณ 10,000 ล้านบาท จึงทำให้มั่นใจว่า การบินไทยฯ จะออกจากแผนฟื้นฟูได้เร็วกว่าแผนที่กำหนด และเข้าสู่การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเร็วกว่า 1 ไตรมาส หรือภายในปี 2567

นอกจากนี้ การบินไทยฯ ได้เพิ่มความถี่เที่ยวบินในเส้นทางที่เป็นที่นิยม อาทิ ประเทศญี่ปุ่นและจีน มีผู้โดยสารรวมทั้งสิ้น 3.35 ล้านคน และมีอัตราการบรรทุกผู้โดยสาร (Cabin Factor) เฉลี่ย 79.2% เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งเฉลี่ย 60.3%

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส