สุดล้ำ! อุปกรณ์ตรวจหาเซลล์มะเร็ง ใช้คู่กับ iPhone 5 ผลแม่นยำ 99 %

นักวิจัยสหรัฐฯ คิดค้นเครื่องมือประเภท ‘สเปกโตรมิเตอร์’ ใช้ตรวจหาเซลล์มะเร็งแบบพกพา สามารถใช้งานร่วมกับ iPhone 5 และสมาร์ทโฟนรุ่นต่าง ๆ

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยรัฐวอชิงตัน ในสหรัฐฯ ได้พัฒนาอุปกรณ์ประเภท ‘สเปกโตรมิเตอร์’ ใช้เป็นเครื่องมือทางการแพทย์แบบพกพา โดยใช้งานร่วมกับกล้องสมาร์ทโฟน เพื่อตรวจสอบหาเซลล์มะเร็ง ซึ่งคณะวิจัยอ้างว่าสามารถให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำถึง 99 %

screen-shot-2016-11-02-at-4-19-02-pm-100691260-large

ลำแสงจากอุปกรณ์ ‘สเปกโตรมิเตอร์’ สามารถประมวลผลได้จากเลือด และลึกในระดับเนื้อเยื่อ รวมถึงตรวจสอบโปรตีนมนุษย์ชนิด interleukin-6 (IL-6) โปรตีนที่เป็นเครื่องหมายทางชีวภาพของปอด ต่อมลูกหมาก ตับ เต้านม และเนื้อเยื่อบุผิว

อย่างไรก็ตาม ‘สเปกโตรมิเตอร์’ เป็นอุปกรณ์วัดลักษณะของแสง และวิเคราะห์ปริมาณและชนิดของสารเคมี ส่วนสาเหตุที่นักวิจัย คิดค้นอุปกรณ์ดังกล่าวขึ้นมา เนื่องจากวงการแพทย์ต้องการอุปกรณ์เพื่อใช้ตรวจโรคที่แสดงผลได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผู้ป่วยทราบผลการวินิจฉัยในทันที ซึ่งเป็นประโยชน์ในการรักษาขั้นตอนต่อ ๆ ไป

spect-2-100691259-large

ส่วนการวิเคราะห์ผลลัพธ์ผ่านเครื่อง ‘สเปกโตรมิเตอร์’ ผู้ใช้สามารถใส่ตัวอย่างได้ครั้งละ 8 ตัวอย่างที่แตกต่างกัน เพื่อทดสอบในครั้งเดียวซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้อุปกรณ์ทางหนึ่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Lei Li หัวหน้าคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยรัฐวอชิงตันได้ยื่นจดสิทธิบัตรชั่วคราวสำหรับการคิดค้นเครื่องมือดังกล่าว โดยในครั้งแรก มันถูกสร้างขึ้นมาให้ใช้คู่กับ iPhone 5 และยังสามารถปรับเปลี่ยนการทำงานกับสมาร์ทโฟนรุ่นอื่น ๆ ได้เช่นกัน

ที่มา  www.computerworld.com