แอลกอฮอล์ช่วยให้คุณพูดภาษาต่างชาติได้ดีขึ้น จริงหรือ?

ใครที่กำลังพยายามที่จะฝึกภาษาอยู่ละก็ลองมองหาเบียร์สักกระป๋อง หรือไวน์สักแก้วอาจจะช่วยให้คุณสามารถพูดภาษาเหล่านั้นได้ง่ายขึ้น หลายคนเชื่อว่าการดื่มแอลกอฮอล์จะทำให้ความสามารถในการพูดภาษาต่างประเทศได้ดีขึ้น นั่นเป็นเรื่องจริง หรือแค่ข้ออ้างในการดื่มแอลกอฮอล์กันแน่ ?

เพื่อที่จะตอบคำถามนี้ นักวิจัยชาวอังกฤษ และชาวดัตช์จึงได้ทำการทดลองในอาสาสมัคร 50 คนที่พูดภาษาเยอรมัน ที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัย Maastricht เนเธอร์แลนด์ อาสาสมัครทุกคนเคยผ่านการเรียนการสอนเป็นภาษาดัตช์ และเพิ่งจะผ่านการสอบการใช้ภาษาเมื่อเร็วๆนี้

แต่ละคนจะถูกถามประโยคสนทนาทั่วไปในเวลา 2 นาที เป็นภาษาดัตช์โดยเจ้าของภาษา ก่อนจะเริ่มการสนทนา อาสาสมัครจะถูกแบ่งเป็นสองกลุ่ม คือกลุ่มที่ดื่มน้ำเปล่า กับกลุ่มที่ดื่มแอลกอฮอล์ โดยปริมาณเครื่องดื่มจะแปรผันตามน้ำหนักตัวของแต่ละคน การสนทนาจะถูกบันทึก และประเมินโดยเจ้าของภาษาโดยพวกเขาจะไม่รู้ว่าอาสาสมัครคนใดได้ดื่มแอลกอฮอล์ และเมื่อสิ้นสุดการสนทนาอาสาสมัครจะต้องประเมินทักษะของตนเองด้วย

ผลการทดลองพบว่า ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ได้รับการประเมินจากเจ้าของภาษาโดยรวมว่า พวกเขามีการใช้สำเนียงที่ดี และใช้คำได้คล่องแคล่วกว่าผู้ที่ดื่มน้ำเปล่า ส่วนคะแนนทางด้านหลักไวยากรณ์และคำศัพท์ไม่ต่างกันมากเท่าไหร่ เช่นเดียวกับการประเมินตนเองทั้งสองกลุ่มในคะแนนประเมินตนเองไม่ต่างกัน

ประโยชน์จากการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณน้อย-ปานกลางจะเข้าไปช่วยให้พวกคุณเอาชนะความกังวลใจ หรือแม้แต่ความลังเลที่จะพูดภาษาเหล่านั้นออกมาได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ นั่นจึงทำให้คุณสามารถที่จะพูดสำเนียงเหล่านั้นได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น แต่ในทางกลับกันหากดื่มในปริมาณมากเกินไปแอลกอฮอล์จะส่งผลต่อการรับรู้ การเคลื่อนไหว ความจำ และความมีสติ นั่นอาจทำให้คุณพูดไม่ชัด และได้ผลลัพธ์ที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่คุณคิดไว้

ถึงแม้ว่าในงานวิจัยนี้อาสาสมัครจะรู้ว่าพวกเขาดื่มอะไรเข้าไป และมันอาจมีผลทางด้านจิตวิทยาของอาสาสมัครแต่งานวิจัยชิ้นนี้ก็ชี้ให้เราเห็นแล้วว่าแอลกอฮอล์ในปริมาณที่พอเหมาะช่วยเพิ่มความสามารถในการพูดภาษาต่างระเทศได้จริง

อ้างอิง