จำนวนผู้หิวโหยทั่วโลกทะลุ 735 ล้านรายหลังการระบาดของโควิด-19 และปัญหาสงคราม!

ประชากรราว 735 ล้านคนทั่วโลกเผชิญกับความหิวโหยเรือรังในปี 2022 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างชัดเจน และเหตุการณ์นี้จะส่งผลให้เป้าหมายที่จะยุติความหิวโหยภายในปี 2030 ต้องล่าช้าไปจากเดิม

องค์การสหประชาชาติ (United Nation: UN) เผยว่า การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้หิวโหยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ตั้งแต่การระบาดของโควิด-19 แต่ในที่สุดก็เริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในช่วงปี 2022 อย่างไรก็ตามสงครามระหว่างยูเครนและรัสเซียกลับสร้างแรงกดดันด้านราคาอาหารและพลังงาน ส่งผลกระทบโดยตรงให้ปัญหาความหิวโหยเพิ่มมากขึ้น

ผลจากทั้งการระบาดของโควิด-19 และสงครามทำให้ตัวเลขประมาณการผู้หิวโหยในปี 2022 เพิ่มขึ้นจากปี 2019 ถึง 122 ล้านราย และทำให้เป้าหมายที่จะยุติความหิวโหยทั่วโลกภายในปี 2030 ยังดูห่างไกลไปมาก

นอกจากการแพร่ระบาดและสงครามแล้ว ทั่วโลกยังประสบปัญหาอื่น ๆ ที่ทำให้ประชากรที่เผชิญวิกฤติความหิวโหยมากขึ้น ได้แก่ ปัญหาสภาพอากาศอันสุดโต่งที่คุกคามการผลิตทางการเกษตร และความยากลำบากทางเศรษฐกิจทั่วโลก

อย่างไรก็ตามบางภูมิภาคกลับมีจำนวนผู้หิวโหยลดลง ได้แก่ โซนอเมริกาใต้ และหลายพื้นที่ในเอเซีย แต่ในแถบแคริบเบียน เอเซียตะวันตก และแอฟริกากลับมีผู้เผชิญความหิวโหยเรื้อรังเพิ่มขึ้น

สัดส่วนผู้หิวโหยในโซนแอฟริกา และแถบโอเชียเนีย ซึ่งเป็นประเทศและหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก ที่รวมถึงทวีปออสเตรเลีย มีสัดส่วนผู้เผชิญความหิวโหยเพิ่มขึ้นเป็น 19.7% และ 7% ตามลำดับ ส่งผลให้แนวโน้มความหิวโหยทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น

ที่มา: Reuters

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส