ยาน Crew Dragon Resilience ในภารกิจ Crew-1 ของ SpaceX และ NASA จะกลับสู่โลก 1 พ.ค.

ยาน Crew Dragon Resilience ในภารกิจ Crew-1 ของ SpaceX และ NASA จะปลดล็อกอัตโนมัติออกจากสถานีอวกาศนานาชาติ (ISS) ในวันที่ 1 พฤษภาคมเวลา 20:35 น. EDT (เวลาในประเทศไทย 07:35 น. 2 พ.ค.) เพื่อนำ 4  นักบินอวกาศออกประจำการหลังจากปฏิบัติหน้าที่ครบ 6 เดือนมุ่งหน้ากลับสู่โลก โดยลงจอดนอกชายฝั่งฟลอริดาในวันที่ 2 พฤษภาคม เวลา 2:57 a.m. EDT (เวลาในไทย 13:57 น.)

4 นักบินอวกาศ คือ Michael S. Hopkins, Victor J. Glover และ Shannon Walker นักบินอวกาศของ NASA 3 คนและ Soichi Noguchi นักบินอวกาศของ JAXA ได้ออกเดินทางจากสหรัฐฯ ไปยัง ISS เมื่อ 15 พฤศจิกายน ขณะนี้ได้ปฏิบัติงานครบ 6 เดือนแล้วและกำลังจะเดินทางกลับบ้าน โดยมี 4 นักบินอวกาศในภารกิจ Crew-2 ที่ถูกปล่อยขึ้นไปเมื่อ 23 เมษายนมาสับเปลี่ยน

ยาน Resilience จะออกเดินทางจาก ISS โดยการเผาไหม้เชื้อเพลิงเป็นระยะ ๆ ซึ่งจะช่วยลดน้ำหนักยานให้น้อยลงและประหยัดเชื้อเพลิงสำหรับการขับเคลื่อนยานเข้าสู่วงโคจรของโลก จากนั้นยานจะกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโดยจะใช้ร่มชูชีพแบบ Drogue เป็นร่มชูชีพขนาดเล็กจำนวน 2 ตัวเพื่อชะลอความเร็วของยานในช่วงแรก และช่วงสุดท้ายจะใช้ร่มชูชีพแบบ Parachute เป็นร่มรูปโดมขนาดใหญ่จำนวน 4 ตัวเพื่อใช้ชะลอความเร็วของยานให้ลงจอดบนผืนน้ำอย่างนิ่มนวล

สุดท้ายยานจะถูกยกขึ้นบนเรืออย่างรวดเร็วแล้วนำ 4 นักบินอวกาศออกจากยาน จากนั้นยาน Resilience จะถูกส่งกลับฐานปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบและตกแต่งใหม่สำหรับใช้ในภารกิจต่อไป

ที่มา : spacex

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส