ฝาช่วยถอดหัวเข็มฉีดยา นวัตกรรมที่โลกต้องจำ!! ฝีมือสุดเจ๋งจากเด็กอาชีวะ

ปัจจุบัน หน่วยงานที่ไม่พ้นในเรื่องของบริการการใช้เข็ม หรือของมีคม ส่วนใหญ่จะเป็นบุคลากรจากทีมแพทย์พยาบาล กรมอนามัย หรือจากทีมสาธารณสุขที่ให้บริการรับการรักษาผู้ป่วย ที่มีความจำเป็นต้องฉีดยา การเจาะเลือด การให้สารเหลวทางหลอดเลือดดำ ซึ่งถ้าขาดความชำนาญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยมีอุบัติเหตุเข็มทิ่ม เกิดบาดแผลในระหว่างปฏิบัติงานได้ค่ะ โอกาสที่ทีมบุคลากรเหล่านี้ที่ให้การรักษาอาจเกิดหารติดเชื้อต่าง ๆ ที่มาจากผู้ป่วยโดยไม่คาดคิดได้ค่ะ

จากปัญหาที่เกิดขึ้น จึงทำให้เกิดผุดไอเดีย จากเหล่าทีมวิจัยของนักศึกษาอาชีวะ innovetor จากวิทยาลัยเทคนิคสองแคว จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้ร่วมกันประดิษฐ์อุปกรณ์ที่มาช่วยลดความเสี่ยงจากการโดนเข็มฉีดยาทิ่มตำขณะถอดหัวเข็มฉีดยานั่นเองค่า ซึ่งทำให้ทีมแพทย์ พยาบาลต่างการปฏิบัติหน้าที่กันอย่างมั่นใจยิ่งขึ้น

ผลงานชิ้นนี้ มีรางวัลเป็นเครื่องการันตีอีกด้วย ฝาถอดหัวเข็มฉีดยาถูกคิดค้นมาเพื่อสร้างความสะดวกในการปฏิบัติงานและลดความเสี่ยงที่จะโดนเข็มทิ่มตำขณะถอดเข็มฉีดยาออกจากกระบอกฉีดยา โดยอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นมามีข้อดีคือขณะที่ถอดหัวเข็มฉีดยาออกจากกระบอกฉีดยานั้น ไม่ต้องออกแรงดึง จึงไม่มีการกระเด็นของเลือดหรือน้ำยาที่ค้างอยู่บริเวณเข็มฉีดยา

Innovators คนรุ่นใหม่ ที่มีมุมมองแนวคิดที่แตกต่าง นอกกรอบอย่างสร้างสรรค์นี้ เป็นเรื่องราวสิ่งดี ๆ ซึ่งแสดงได้ถึงความตั้งใจที่ดีในการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยใส่ความริเริ่มสร้างสรรค์ ผนวกกับความตั้งใจทำให้เกิดนวตกรรมใหม่ ๆ ขึ้น ผลที่ได้รับคือประโยชน์ที่ทุกคนจะได้รับจากสิ่งประดิษฐ์ดี ๆ เหล่านี้นั่นเองค่ะ

สิ่งหนึ่งที่ผมได้ข้อคิด จากการทำงานของนักคิดนักประดิษฐ์ทั้งหลายเหล่านี้คือ…ความไม่ย่อท้อในการทำงาน ทดลองพลาดแล้วไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง ก็ยังคงไม่ล้มเลิกความตั้งใจ ดูอย่างบุุคคลคุณโทมัส เอวาเอดิสัน ที่ทำการทดลองเรื่องหลอดไฟถึง 20,000 ครั้ง กว่าจะสำเร็จจ้าาา!!