เปิดฉากงาน “เมดิคอลแฟร์ ไทยแลนด์ 2023” มหกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพ

(13 ก.ย. 66) บริษัท เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย ผนึกพันธมิตรด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพกว่า 800 ราย จาก 40 ประเทศทั่วโลก เปิดฉากงานเมดิคอล แฟร์ ไทยแลนด์ 2023 มหกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยกขบวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการแพทย์จากนานาประเทศ ยกระดับศักยภาพประเทศไทยในฐานะฮับการแพทย์มาตรฐานสากล พร้อมพื้นที่สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการเจรจาแลกเปลี่ยนทางธุรกิจและพัฒนาองค์ความรู้ พร้อมแข่งขันในเวทีโลก

นายเกอร์นอท ริงลิ่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย เปิดเผยว่า เมดิคอลแฟร์ไทยแลนด์ 2023 เป็นมหกรรมด้านการดูแลสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแพลตฟอร์มสำคัญสำหรับการเติบโตของธุรกิจการแพทย์และการดูแลสุขภาพ ซึ่งเป็นศูนย์รวมของผู้จัดจำหน่าย ผู้ผลิต และผู้แทนจากแบรนด์ต่าง ๆ เสริมความแข็งแกร่งให้กับแวดวงอุตสาหกรรมการแพทย์ ในจุดยุทธศาสตร์ของอาเซียน โดยในปีนี้มีผู้ร่วมจัดแสดงสินค้าและนวัตกรรมกว่า 800 บูธ จาก 40 ประเทศทั่วโลก ที่จะมาร่วมแสดงนวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ ๆ เช่น นวัตกรรมด้านเครื่องมือวินิจฉัย ระบบกำจัดเชื้อ อุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ ฯลฯ สร้างการต่อยอดทางเศรษฐกิจ พร้อมทั้งผลักดันและปักหมุดประเทศไทยในฐานะฮับการแพทย์ ส่งเสริมการลงทุนและเศรษฐกิจในระดับมหภาค

โดยการจัดงานเมดิคอล แฟร์ ไทยแลนด์ เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2005 และล่าสุดในปีนี้ถือเป็นครั้งที่ 10 แล้ว ซึ่งแต่ละปีมีจำนวนผู้ร่วมงานและนักลงทุนเข้าร่วมงานเพิ่มขึ้นทุกปี สะท้อนถึงทิศทางการการเติบโตของนวัตกรรมเฮลท์เทคของประเทศไทย ในฐานะศูนย์กลางนานาชาติ (Medical Hub) ซึ่งภายในงานประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก คือ 1) สตาร์ทอัพพาร์ค เพื่อสร้างความร่วมมือและต่อยอดทางธุรกิจ ผลักดันสตาร์ทอัพให้เติบโต 2) พาวิลเลียนดูแลสุขภาพชุมชน ที่มุ่งเน้นนวัตกรรมและโซลูชันที่เกี่ยวข้องเทรนด์สุขภาพในอนาคต ทั้งระบบอัจฉริยะและเครื่องมือในดูแลรักษาโรค เวชศาสตร์ผู้สูงวัย การฟื้นฟูสมรรถภาพ ฯลฯ และ 3) พาวิลเลียนอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ ไฮไลท์พิเศษที่เปิดตัวในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในปีนี้ นำเสนอนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านวัสดุ ผลิตภัณฑ์ แพ็กเกจจิ้ง และบริการขั้นสูง ผู้ร่วมชมงานในปีนี้มาจากนานาประเทศทั่วโลก จะเป็นแรงสนับสนุนสำคัญให้กับผู้ประกอบการไทยในการต่อยอดธุรกิจได้ในระดับเวทีโลก

ขณะที่ ดร.ดวงเด็ด ย้วยความดี ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) กล่าวว่า ประเทศไทยถือเป็นหมุดหมายที่สำคัญสำหรับผู้จัดงานนิทรรศการ งานประชุม และงานแสดงสินค้าในระดับโลก ซึ่งอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ซึ่งถือเป็นหนึ่งใน 12 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New S-Curve) ของไทย ที่มีศักยภาพในการเสริมความแข็งแกร่งทางสังคมและเศรษฐกิจ  ดังนั้น มหกรรมเมดิคอลแฟร์ ไทยแลนด์ 2023 ถือเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางภูมิภาคทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพ 

ด้าน ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน กล่าวว่า ปัจจุบันโรงพยาบาลเอกชนในประเทศมีประมาณ 400 แห่ง โดยปัจจัยสำคัญที่จะมีผลต่อการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน คือกลุ่มการท่องเที่ยวทางการแพทย์ หรือ Medical Tourism โดยมีการคาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทยในปี 2566 คาดว่าจะอยู่ที่ 310,000 ล้านบาท และอาจแตะระดับ 760,000 ล้านบาท ในปี 2570 ทำให้ภาคเอกชนต้องเร่งปรับตัวทั้งการพัฒนาทักษะบุคลากรและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มีคุณภาพสูง เพื่อให้สอดรับกับเทรนด์โลกและความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและจากนักท่องเที่ยวนานาชาติ ซึ่งมองหาการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพและมีราคาไม่แพง ดังนั้น นวัตกรรมใหม่ๆ ภายในงานเมดิคอลแฟร์ ไทยแลนด์ จึงตอบโจทย์กับความต้องการของผู้ประกอบการในวงการการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็น การให้บริการทางการแพทย์ทางไกล อุปกรณ์วิเคราะห์โรคเพื่อการตรวจสุขภาพเชิงป้องกัน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ในงานประชุมและสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก 

นอกจากนี้ ภก.ปรีชา พันธุ์ติเวช นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย (THAIMED) กล่าวว่า ตลาดอุปกรณ์การแพทย์ของประเทศไทยยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งและคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในปีนี้และปีหน้าจากการผลักดันนโยบายศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และศูนย์กลางที่สำคัญสำหรับการส่งออกอุปกรณ์การแพทย์ โดยอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทยมีมูลค่ารวมประมาณ 60,000-70,000 ล้านบาทต่อปี 

สำหรับงานเมดิคอลแฟร์ ไทยแลนด์ 2023 ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา และระหว่างวันที่ 16-22 กันยายน 2566 ในรูปแบบออนไลน์ ภายในงานมีการจัดแสดงสินค้าอุตสาหกรรมด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพจากหน่วยงานชั้นนำทั่วโลก พร้อมด้วยหัวข้องานประชุมทางการการแพทย์ระดับโลก สามารถติดตามการจัดงานเมดิคอลแฟร์ไทยแลนด์ ครั้งที่ 10 ได้ที่ www.medicalfair-thailand.com

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส