28 ธันวาคม ไมเคิล เซย์เลอร์ (Michael Saylor) ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารของ MicroStrategy ทวีตเผยว่าบริษัทได้ซื้อบิตคอยน์เพิ่มอีกประมาณ 2,500 BTC ซึ่ง ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2022 บริษัทได้ถือครองบิตคอยน์รวมทั้งหมดประมาณ 132,500 BTC และซื้อมาด้วยมูลค่า 4,030 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (139,949 ล้านบาท) เฉลี่ยราคาเหรียญละ 30,397 เหรียญสหรัฐฯ (1,055,262 บาท)

ตามเอกสารที่ MicroStrategy ยื่นต่อ กลต. สหรัฐฯ แสดงรายละเอียดว่าในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคมบริษัทได้ซื้อบิตคอยน์ผ่านบริษัทย่อยคือ MacroStrategy เพิ่มอีก 2,395 BTC ด้วยเงินสด 42,800,000 เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งราคาเฉลี่ยเหรียญละ 17,871 เหรียญสหรัฐฯ (620,382 บาท)

แต่เมื่อ 22 ธันวาคม MacroStrategy ได้ขายบิตคอยน์ไปประมาณ 704 BTC ได้เงินสดมาประมาณ 11,800,000 เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งราคาเฉลี่ยเหรียญละ 16,776 เหรียญสหรัฐฯ (582,370 บาท) โดยอ้างว่าการขาดทุนจะชดเชยผลกำไรจากส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์ก่อนหน้านี้ สรุปง่าย ๆ ว่าจะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ช่วยให้การขาดทุนสามารถนำมาใช้ในการลดภาระภาษี

ต่อมา 24 ธันวาคม MacroStrategy ได้ซื้อบิตคอย์เพิ่มอีกประมาณ 810 BTC ด้วยเงินสดประมาณ 13,600,000 เหรียญสหรัฐฯ (472 ล้านบาท) ในราคาเฉลี่ยเหรียญละประมาณ 16,845 เหรียญสหรัฐฯ (584,883 บาท) ทั้งนี้รวมบริษัทได้ซื้อบิตคอยน์เพิ่มทั้งหมด 2,501 BTC ในมูลค่า 44,600,000 เหรียญสหรัฐฯ (1,562 ล้านบาท)

ที่มา : twitter และ microstrategy.com

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส