บริษัท กัลฟ์ ไบแนนซ์ จำกัด (Gulf Binance) บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท ไบแนนซ์ แคปปิตอล แมเนจเมนท์ จำกัด และบริษัท กัลฟ์ อินโนวา จำกัด ผู้ให้บริการแพลฟอร์ม Binance TH by Gulf Binance ในประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

นิรันดร์ ฟูวัฒนานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ ไบแนนซ์ จำกัด

ปัจจุบันมีสถิติคนไทยอายุ 16 – 24 ปีถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลกว่า 21.9% คิดเป็นจำนวนเกือบ 2 เท่าของค่าเฉลี่ยทั่วโลก รวมถึงจำนวนนักพัฒนา (Developer) มากขึ้นกว่า 43% ในปี 2022 รวมถึงบทบาทของสถาบันการเงินที่ก้าวลงเล่นในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้น รวมถึงเจ้าของกระดานกว่า 17 ราย ทำให้เกิดกระแสให้ผู้คนสนใจและเรียนรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมนี้มากขึ้น

Binance TH by Gulf Binance เปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคม 2024 ที่ผ่านมา ปัจจุบันมีผู้ใช้งานสมัครเข้ามามากกว่า 50,000 รายชื่อที่เป็นคนไทย มีเป้าหมายนำแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลและคริปโตเคอเรนซีที่มีความน่าเชื่อถือ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและปลอดภัยมาให้คนไทยเข้าถึงได้ง่ายและแพร่หลายมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีที่ Binance TH by Gulf Binance พัฒนาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะ

จุดเด่นของ Binance TH by Gulf Binance มีเหรียญให้เลือกลงทุนมากกว่า 115 เหรียญ ซึ่งถือว่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับกระดานอื่น ๆ ในไทยรวมถึงค่าธรรมเนียมในการซื้อขายเพียง 0.1% สำหรับการซื้อขายระหว่างคู่ USDT และ 0.25% สำหรับการซื้อขายระหว่างคู่เงินบาท รวมถึงสิทธิเศษสำหรับคนไทยในการยืนยันตัวตนในรูปแบบ NDID และ ThaID

ฟีเจอร์ Price Alert แจ้งเตือนราคาที่ต้องการ Portfolio Tracking แจ้งเตือนความเคลื่อนในพอร์ตของตัวเอง และฟีเจอร์ Whitelist Function ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้แก่สินทรัพย์ดิจิทัลของคนไทย นอกจากนี้ยังมีระบบบริการรูปแบบ AI Bots ช่วยตอบปัญหาของลูกค้า (ใช้เวลาแก้ปัญหาเฉลี่ยเคสละ 12 นาที) แต่จะมีเจ้าหน้าที่ซัปพอร์ตตลอด 24 ชั่วโมง

แผนในอนาคตของ Binance TH by Gulf Binance มองว่าการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญ โดยอาศัยเทคโนโลยีที่แตกต่างมอบให้แก่ลูกค้า รวมถึงเห็นความสำคัญของการศึกษา ไปจนถึงความปลอดภัยให้ทุกคนมั่นใจและได้รับความเชื่อถือจาก Gulf Binance สุดท้ายคุณนิรันดร์มองว่า Global Exchange จะยังอยู่ แต่ Local Exchange จะมีบทบาทมากขึ้น และตอบโจทย์ความต้องการของคนในพื้นที่ที่สุด พร้อมตั้งเป้าเป็นเบอร์ 1 ในตลาดภายในระยะเวลา 2 ปีอีกด้วย

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส