11 มีนาคม ไมเคิล เซย์เลอร์ (Michael Saylor) ผู้ก่อตั้งและประธานคณะกรรมการของ MicroStrategy บริษัทซอฟต์แวร์ธุรกิจโพสต์บน X ว่าบริษัทได้ซื้อบิตคอยน์ (Bitcoin) เพิ่มอีก 12,000 BTC ในมูลค่าประมาณ 821.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (29,104 ล้านบาท) ด้วยเงินทุนจากการขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์แปลงสภาพแบบส่วนตัว 781.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (227,676 ล้านบาท) และเงินสดส่วนเกิน 40.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (1,438 ล้านบาท) ซึ่งตกราคาเฉลี่ยเหรียญละ 68,477 เหรียญสหรัฐฯ (2,425,866 บาท) พร้อมกับแนบเอกสารส่ง ก.ล.ต. สหรัฐฯ ระบุว่าเป็นการซื้อในระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2024

ณ วันที่ 10 มีนาคม 2024 MicroStrategy ได้ถือครองบิตคอยน์ทั้งหมดประมาณ 205,000 BTC ในราคาซื้อรวมประมาณ 6,910 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (244,873 ล้านบาท) ตกราคาเฉลี่ย 33,706 เหรียญสหรัฐฯ (1,194,287 บาท) ต่อบิตคอยน์ ล่าสุด เวลา 21.00 น. ราคาบิตคอยน์อยู่ที่ 71,700 เหรียญสหรัฐฯ (2,540,761 บาท)

ช่วงวันที่ 15 – 25 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา MicroStrategy พึ่งซื้อบิตคอยน์เพิ่มไป 3,000 BTC ในมูลค่าประมาณ 155 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (5,558 ล้านบาท) และถือครองบิตคอยน์ 193,000 ในราคาเฉลี่ย 31,544 เหรียญสหรัฐฯ (1,131,041 บาท) ต่อบิตคอยน์