วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โพลีกอน (Polygon) ซึ่งเป็นบล็อกเชนเสริมที่แยกออกมาจากอีเธอเรียม (Ethereum) ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน 6 บริษัท ที่ได้เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจของดิสนีย์ (Disney’s Accelerator Program) โดยโพลีกอนเป็นเพียงบริษัทเดียวในกลุ่มที่เป็นธุรกิจเกี่ยวกับบล็อกเชน

โครงการนี้เป็นโครงการที่มีเป้าหมายที่จะสนับสนุนและเร่งการเติบโตให้กับบริษัทที่กำลังสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับโลกใบนี้ โดยโครงการในปีนี้มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาโครงสร้าง Web3 และสร้างเทคโนโลยีสำหรับโทเค็น NFT, AR และ ปัญญาประดิษฐ์ (AI)

ตลอดระยะเวลาของโครงการ บริษัทต่าง ๆ จะได้รับคำแนะนำและการดูแลโดยผู้บริหารระดับสูงของดิสนีย์ รวมไปถึงที่ปรึกษาที่เป็นผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ

นอกจากโพลีกอนแล้ว บริษัทที่เหลือที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วย Flickplay, Inworld, Lockverse, Obsess และ Red6

หลังจากการประกาศ ราคาของเหรียญ MATIC ซึ่งเป็นเหรียญหลักของบล็อกเชน Polygon ได้ราคาเพิ่มขึ้นถึง 12% มาซื้อขายอยู่ที่ 23.15 บาท (อ้างอิงราคาจาก CoinMarketCap ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2565)

ที่มา: Disney

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส