The Next AIS ก้าวสู่ Digital Life Service Provider

The Next AIS ก้าวสู่ Digital Life Service Provider

ภายใต้การนำของ CEO สมชัย เลิศสุทธิวงค์  

เอไอเอส ก้าวสู่ยุค The Next AIS จาก CEO วิเชียร เมฆตระการ ส่งไม้ต่อ CEO สมชัย เลิศสุทธิวงค์ รับการแข่งขันเต็มรูปแบบในยุค Digital Life  พร้อมเดินหน้ารักษาความเป็นผู้นำ ครองใจลูกค้า ก้าวสู่ความเป็น Digital Life Service Provider

เอไอเอส ประกาศแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ท่านใหม่ คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ แทนคุณวิเชียร เมฆตระการ ที่เกษียณอายุงานในปีนี้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป โดยนายสมชัย กล่าวหลังรับตำแหน่งว่า “รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง และขอบคุณองค์กรที่เปิดโอกาสให้พนักงานภายในที่เติบโตจากระดับปฏิบัติการก้าวขึ้นมาสู่ตำแหน่ง CEO ขององค์กร

ทั้งนี้สำหรับอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคมในยุค Digital นั้น ความท้าทายในภาพใหญ่ก็คือ การสามารถพัฒนาโครงสร้างของอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม โดยเฉพาะในส่วนของ Infrastructure ได้อย่างทันท่วงที เพื่อให้ทันต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ  ในขณะเดียวกันก็สามารถสนับสนุนศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยกับระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณ กสทช.ที่ให้ความสำคัญกับการจัดสรรทรัพยากรในการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ได้เป็นอย่างดี โดยเราเองยังคงคาดหวังการเดินหน้าต่อเนื่องของ กสทช.ในการจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถี่ของชาติให้เกิดประโยชน์ และต่อยอดความแข็งแกร่งของโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในอนาคตอันใกล้นี้”

IMG_2225_1

“อย่างไรก็ตามสภาพตลาดในช่วงนี้ ถือเป็นช่วงที่เอกชนแต่ละรายกำลังเปลี่ยนผ่านจากยุคของสัมปทานเข้าสู่ยุคของการให้บริการภายใต้ใบอนุญาตอย่างเต็มรูปแบบ  ดังนั้นลักษณะของการแข่งขันจึงเน้นการเชิญชวนลูกค้าจากระบบเดิมมาเป็นลูกค้าในระบบใหม่ ควบคู่กับการขยายเครือข่ายและเสาะหาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาสร้างความแตกต่าง โดยแผนงานของเอไอเอสนั้น เราตั้งเป้าก้าวสู่การเป็น Digital Life Service Provider จาก นวัตกรรมล้ำหน้าใหม่ๆ, การบริหารประสบการณ์ลูกค้าที่มอบให้มากยิ่งกว่า, เทคโนโลยีทันสมัยที่ทำให้ชีวิตง่าย สะดวก มีประสิทธิภาพ และสำคัญที่สุด คือ พนักงานที่มีการพัฒนาความรู้ความสามารถด้าน Digital Technology ซึ่งพร้อมตอบรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค การเปี่ยมด้วยจิตบริการ รวมถึงความตั้งใจจริง ที่จะส่งมอบเทคโนโลยีที่จะช่วยยกระดับการใช้ชีวิตให้แก่ลูกค้าเสมอ    โดยผมคาดว่าการแข่งขันของตลาดดาต้าระหว่างค่ายจะเกิดขึ้นอย่างเข้มข้น หลังจากที่ทุกค่ายก้าวเข้าสู่การให้บริการภายใต้ใบอนุญาตเป็นที่เรียบร้อย”

นายสมชัยกล่าวเพิ่มเติมว่า “จุดแข็งของเอไอเอส ในยุคที่ผ่านมาและในอนาคต ที่ผมเชื่อมั่นว่าจะเป็นอาวุธที่สำคัญครองใจลูกค้าเป็นเบอร์ 1 ได้ตลอดไปก็คือ “บุคลากร” ซึ่งมีจิตใจที่มุ่งมั่น ภายใต้เป้าหมายเดียวกันคือ การส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าทุกกลุ่ม ซึ่งผมในฐานะ CEO พร้อมที่จะสร้าง Culture ที่แข็งแกร่งนี้ให้แก่องค์กรอย่างต่อเนื่องตลอดไป ไม่ว่าจะเป็นจิตวิญญาณความเป็นนักสู้ ความคล่องตัว ความยืดหยุ่น พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยจะนำความโดดเด่นของบุคลากรทุก Generation ไม่ว่าจะเป็นเด็กรุ่นใหม่ หรือ ผู้ที่อยู่ในยุคก่อตั้งองค์กร มาผสมผสานและบริหารอย่างลงตัวให้เกิดความพร้อมที่จะเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในยุค Digital อันจะนำมาซึ่งความเป็นเบอร์ 1 ตลอดไป”

IMG_2216_1