TikTok

TikTok และมูลนิธิเกตส์มอบเงิน 20 ล้านดอลลาร์ให้องค์การวัคซีนช่วยแอฟริการับมือ COVID-19

29 เมษายน TikTok แอปเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ให้บริการสร้างและแชร์วิดีโอสั้น ๆ ยอดนิยมและมูลนิธิเกตส์ได้บริจาคเงินรายละ 10 ล้านดอลลาร์ให้กับองค์การวัคซีน GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization) เพื่อให้ความช่วยเหลือกองทุนนำเงินไปแจกจ่ายและเข้าถึงการใช้วัคซีนใหม่ ๆ รับมือกับ COVID-19 ในแอฟริกา รวมทั้งช่วยป้องกันผลกระทบต่อโครงการสร้างภูมิคุ้มกันที่กำลังพัฒนาขึ้นทั่วโลกที่ิอาจเกิดขึ้นอย่างรุนแรง

GAVI เป็นองค์การที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ Bill & Melinda Gates (มูลนิธิเกตส์) องค์การอนามัยโลก ธนาคารโลก องค์การยูนิเซฟและองค์กรอื่น ๆ ที่ช่วยเพิ่มการเข้าถึงวัคซีนใหม่ในประเทศยากจนโดยการจัดซื้อวัคซีนจำนวนมากเพื่อให้ได้ราคาที่ถูกนั่นเอง

ขณะนี้ GAVI ได้รับการสนับสนุนวัคซีน COVID-19 ด้วยการพัฒนาในช่วงแรกจากทั่วโลกจำนวนมาก และต่อมาจะเหลือจำนวนน้อยลง เพราะจะมีบางส่วนที่ก้าวหน้าและบางส่วนที่ล้มเหลว ซึ่งจากเว็บไซต์ของ WHO วันนี้มีวัคซีนที่กำลังอยู่ในช่วงการทดลองทางคลิกนิก 6 รายการจากรายชื่อวัคซีน 76 รายการ แต่จริง ๆ แล้วเชื่อว่ามีวัคซีนที่พัฒนามากกว่า 100 รายการ ซึ่งการคัดเลือกจะอยู่บนหลักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่การเมือง ดังนั้นจะได้วัคซีนที่ดีและมีคุณภาพอย่างแน่นอน

GAVI เปิดเผยว่าเดือนนี้ได้มีแผนจ่ายเงิน 29 ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนระบบสุขภาพในประเทศที่มีรายได้น้อยในการรับมือกับ COVID-19

ที่มา : reuters

 

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส