เปิดข้อมูล Martech ไทยใช้วิเคราะห์ข้อมูลสร้างยอดขายมากสุด เตรียมใช้เครื่องมือทำงานร่วมกันมากขึ้น

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ Content Shifu ร่วมกับ Hummingbirds Consulting ได้เปิดตัว Martech Report 2023 ซึ่งเป็นรายงานเกี่ยวกับ Marketing Technology เล่มแรกของไทย ซึ่งเก็บข้อมูลในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 2022 มาทั้งเชิงคุณภาพ โดยสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับ C-Level ของบริษัทในไทยและคนในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณอีกด้วย

Martech คือเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการตลาด แม้บางคนอาจไม่รู้จักคำนี้ แต่เชื่อได้ว่าบริษัทส่วนใหญ่ต้องเคยใช้เครื่องมือในกลุ่มนี้กันมาแล้วแน่นอน เช่น เครื่องมือวิเคราะห์อย่าง Google Analytics หรือระบบโฆษณาอย่าง Google Ads, Facebook Ads รวมถึงเครื่องมือประสานงานและจัดการโครงการอย่าง Trello หรือ Asana ซึ่ง Martech Report

สิทธินันท์ พลวิสุทธิ์ศักดิ์, CEO & Owner of Content Shifu
และ บังอร สุวรรณมงคล CEO & Founder of Hummingbirds Consulting
สิทธินันท์ พลวิสุทธิ์ศักดิ์, CEO & Owner of Content Shifu
และ บังอร สุวรรณมงคล CEO & Founder of Hummingbirds Consulting

ข้อมูลที่น่าสนใจจาก Martech Report 2023

ปัญหาของการใช้งาน Martech

ปัญหาหลัก 3 ด้านของการใช้งาน Martech คือ

 1. ยังไม่สามารถใช้งานเครื่องมือ Martech ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 2. ขาดผู้ใช้ที่มีประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ
 3. ขาดความรู้ในการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม

ในขณะที่โลกเปลี่ยนเร็วมาก แต่องค์กรยังเปลี่ยนไม่ทัน จึงเกิดความท้าทายกับองค์กร และ Martech ถูกคาดหวังว่าจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิกฤตของบริษัทได้อย่างก้าวกระโดด แต่ถ้าไม่มีความรู้เรื่องการวางแผนที่เหมาะสม เพื่อนำไปสู่การเลือกเครื่องมือที่ถูกต้องเหมาะสมกับคนและบริษัท ก็ทำให้ไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงเท่าที่ควร

ส่วนในด้านผู้ให้บริการ Martech ชาวไทยเองก็มีความท้าทายในการมัดใจและเข้าถีงลูกค้าให้ได้ เพราะ Martech เป็นตลาดระดับโลกที่มีผู้เล่นจากต่างประเทศเข้ามาเล่นด้วย ผู้เล่นชาวไทยก็ต้องเชี่ยวชาญในด้านที่ต่างประเทศไม่มี ถึงจะเป็นตัวเลือกในตลาดได้

กลยุทธ์ทางการตลาดที่แข็งแรง เป็นพื้นฐานสำคัญก่อนใช้ Martech

เป้าหมายของการใช้ Martech ในไทย

ส่วนใหญ่ใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล, เก็บข้อมูล, เพิ่มประสิทธิภาพในการทำการตลาด และเพิ่มยอดขาย เป้าหมายเรื่องการพัฒนากระบวนการทำงานให้ดีขึ้น ลดเวลา ลดต้นทุนในการทำงานยังเป็นเป้าหมายรองอยู่

การสำรวจพบว่าผู้ใช้ Martech ในไทยมีความพึงพอใจในการใช้เครื่องมือในกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นทุกปี

ถ้าทำธุรกิจ ยังไงก็หนี Martech ไม่พ้น ถึงไม่อยากเรียนรู้ ก็ต้องถูกบีบให้ใช้ ไม่งั้นก็สู้คู่แข่งไม่ได้

เครื่องมือ Martech ยอดนิยมที่บริษัทวางแผนจะใช้

การเลือก Martech ให้เกิดปัญหาน้อย คือให้พนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมด้วย เพื่อให้แน่ใจว่าจะเป็นเครื่องมือลดภาระการทำงาน ไม่ใช่เพิ่มภาระ

8 เทรนด์หลักของ Martech ในไทยปี 2023

 1. ความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของฐานข้อมูลลูกค้าขององค์กรและแพลตฟอร์ม (Rise of first Party Data and CDP)
 2. ความต้องการที่เพิ่มขึ้นขององค์กรที่จะดำเนินธุรกิจโดยใช้ช่องทางดิจิทัลของตัวเอง (Brand.com)
 3. ยุคของการสร้างแอปโดยไม่ต้องเขียนโค้ด (No-Code / Low-Code Era)
 4. การทำงานประสานกันของมนุษย์และเครื่องจักร (Synergizing Human and Machine)
 5. การมีข้อมูลจำนวนมาก แต่มีความเข้าใจผู้บริโภคน้อย (Data Rich, but Insight Poor)
 6. ปัญญาประดิษฐ์ที่มีความฉลาดมากขึ้น (Smarter All)
 7. การเชื่อมต่อการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบของ Martech (Martech Stack Integration)
 8. ความก้าวหน้าของข้อมูล (Advanced Data Analytics)

เปิดจักรวาล Martech จากผู้ให้บริการไทย

ดาวน์โหลด Thailand’s Martech Report 2023

สำหรับผู้สนใจดาวน์โหลดรายงานฉบับนี้สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจาก Content Shifu ครับ

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส