GOOGLE

Google ลงทุน 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในเศรษฐกิจดิจิทัลของอินเดีย

13 กรกฎาคม Sundar Pichai ซีอีโอของ Google และ Alphabet ได้เปิดตัวกองทุน Google for India Digitization เพื่อช่วยเร่งเศรษฐกิจดิจิทัลของอินเดียด้วยเงินทุนประมาณ 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยการลงทุนตลอด 5 – 7 ปีข้างหน้านี้ผ่านตราสารทุนในธุรกิจเทคโนโลยีท้องถิ่น การร่วมเป็นหุ้นส่วน และการดำเนินงาน โครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศ

Google จะมุ่งเน้นในการลงทุน 4 ด้านด้วยกัน ประการแรกการเข้าใช้งานและข้อมูลที่รองรับในทุกภาษาท้องถิ่น, ประการที่สองสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของอินเดีย, ประการที่สามเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจให้เปลี่ยนแปลงเป็นดิจิทัล และประการที่สี่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและ AI เพื่อประโยชน์ทางสังคมในด้านต่าง ๆ เช่น สุขภาพ การศึกษา และการเกษตร

Google ได้เริ่มเป็นพันธมิตรในการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ดิจิทัลของอินเดียตั้งแต่ปี 2004 โดยการเปิดสำนักงานแห่งแรกในไฮเดอราบาดและบังกาลอร์โดยเริ่มจากให้บริการค้นหาข้อมูล จากนั้นร่วมกับอินเดียเปิดโครงการ Internet Saathi ให้ความรู้ทางดิจิทัลให้แก่ผู้หญิงในพื้นที่ชนบทของอินเดียใช้อินเทอร์เน็ต ต่อมาได้สร้างผลิตภัณฑ์สำหรับอินเดียอย่าง GPay แพลตฟอร์มโอนเงินและชำระเงินดิจิทัล, แอป Bolo ที่ใช้ AI สอนในการอ่านที่รองรับภาษาฮินดี และ AI สำหรับระบบพยากรณ์น้ำท่วม รวมทั้งยังให้บริการ WiFi สาธารณะฟรีที่สถานีรถไฟ 400 แห่งในอินเดียและเพิ่มภาษาท้องถิ่นของคนอินเดียอยู่ในผลิตภัณฑ์การค้นหาและการทำงานด้วยเสียง

อินเดียเป็นประเทศที่มีประชากรอันดับที่ 2 ของโลกมากกว่า 1,353 ล้านคนรองลงมาจากจีน ซึ่งบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำกำลังพยายามเข้ามามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ดิจิทัลของอินเดีย เพื่อสร้างการรับรู้และนำไปสู่การภักดีในแบรนด์สินค้าที่คุ้นเคยในอนาคต ได้แก่ Facebook ได้เริ่มเข้ามาในปี 2016 เพื่อให้ผู้คนในเขตชนบทของอินเดียเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ฟรี แต่ไม่สำเร็จ ล่าสุดเดือนเมษายนได้ลงทุน 5.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ใน Jio Platforms ของอินเดียเพื่อดัน WhatsApp เป็นช่องทางการชำระเงินในแพลตฟอร์มการค้าของ Reliance Retail และต้นเดือนกรกฎาคม Intel ก็ได้ลงทุนใน Jio Platforms คาดว่าจะนำโซลูชันของบริษัทไปใช้ในเครือข่าย 5G ดังนั้นเชื่อว่า Google จะได้ผลประโยชน์ในการลงทุนครั้งนี้ไม่มากก็น้อยเช่นกัน

ที่มา : engadget และ blog.google