งงเลยสิ โรงเรียนในจีนตั้งโครงการ “ธนาคารคะแนน” ให้นักเรียนกู้ยืมคะแนนได้!

ในโลกของการของงานการกู้ยืมคือหนทางหนึ่งที่เราจะนำมาใช้ลงทุนสิ่งต่างๆ ได้ แต่ใครจะไปคิดกันว่าระบบกู้ยืมจะถูกนำมาใช้ในระบบการศึกษากันด้วย

โรงเรียนมัธยมในหนานจิงได้ตั้งโครงการธนาคารคะแนนให้นักเรียนสามารถกู้ยืมคะแนนได้ โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา เบื้องต้นใช้กับนักเรียนพิเศษ 49 คนที่ทางโรงเรียนตั้งความหวังให้สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา 13 แห่งได้

กฏของธนาคารคะแนน

  • นักเรียนสามารถกู้ยืมคะแนนเพื่อไปเพิ่มคะแนนในรายวิชาที่คะแนนน้อยได้
  • ในการใช้หนี้ของการกู้ยืม นักเรียนจะต้องทำคะแนนสอบในครั้งต่อไปให้ได้ตามที่กำหนด
  • แต่ ถ้าไม่สามารถคืนได้ตามเวลาที่กำหนดจะมีการคิดดอกเบี้ยเพิ่ม

ทั้งนี้ไม่ใช่ว่านักเรียนทุกคนจะสามารถกู้ยืมคะแนนได้ เพราะทางกรรมการจะดูจากความน่าเชื่อถือของเด็กด้วย เช่น มาเรียนตรงเวลา ทำเวรได้อย่างดี (ทำความสะอาด) เป็นต้น ซึ่งนักเรียนหนึ่งคนชื่อ เซี่ยวจู ได้ให้สัมภษณ์ถึงโครงการดังกล่าวว่า ครั้งหนึ่งเธอขาดเรียนวิชาภูมิศาสตร์เนื่องจากป่วย ทำให้คะแนนออกมาไม่ดีนัก เธอจึงใช้บริการโครงการดังกล่าวซึ่งทำให้เธอมีคะแนนที่ดีขึ้นมาได้

นาย หวง กาน ผู้อำนวยการของโรงเรียนกล่าวว่า เนื่องจากระบบการศึกษามุ่งเน้นไปที่คะแนนเป็นสิ่งสำคัญซึ่งทำให้นักเรียนเกิดความกดดันระหว่างการศึกษา การเริ่มโครงการระบบธนาคารคะแนนจะเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วย

อ้างอิง