Marvel Spider-Man 2

เนื้อหาล่าสุด

พบข้อมูลเกม ‘Marvel’s Spider-Man’ ที่เน้นเล่นแบบมัลติเพลเยอร์แต่โดนยกเลิกไป

Bloomberg ระบุว่ามีเอกสารส่วนหนึ่งที่หลุดมีการระบุว่ามีโครงการสร้างเกม 'Spider-man' ที่สร้างมาเพื่อเน้นเล่นกับเพื่อนแบบมัลติเพลเยอร์