Samsung ได้เปิดตัวโมเดล AI (ปัญญาประดิษฐ์) แบบ Generative ของตนเองที่เรียกว่า Gauss ภายในงาน Samsung AI Forum ประจำปี 2023 โดยเป็นโมเดล AI สำหรับติดตั้งบนอุปกรณ์ ประกอบด้วย Samsung Gauss Language, Samsung Gauss Code และ Samsung Gauss Image ซึ่งโมเดลแต่ละตัวได้รับการปรับแต่ให้เหมาะสมกับงานแต่ละด้านที่ต่างกัน

  • ปล. Generative AI เป็นโมเดล AI ที่สามารถสร้างข้อมูลขึ้นมาใหม่โดยอ้างอิงจากชุดข้อมูลเดิม เช่น การสร้างภาพ, ชุดข้อความ หรือเสียงดนตรี เป็นต้น ได้อย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ยกตัวอย่างเช่น ChatGPT ของ OpenAI ที่สามารถตอบคำถามผู้ใช้ได้อย่างรอบด้าน และมีความใกล้เคียงกับมนุษย์มาก หรือ DALL-E (ของ OpenAI) เช่นกัน ที่สามารถเข้าใจข้อความและเปลี่ยนเป็นภาพได้

สำหรับ Samsung Gauss Language นั้น เป็นโมเดลภาษาที่สามารถเขียนอีเมล, สรุปข้อมูลในเอการ และแปลเนื้อหาได้ ในขณะที่ Samsung Gauss Code นั้น ช่วยให้นักพัฒนาสามารถเขียนโค้ดได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงสร้างกรณีศึกษาสำหรับโค้ดนั้น ๆ ได้อีกด้วย

และ Samsung Gauss Image นั้น เป็นโมเดลภาพที่สามารถสร้างหรือแก้ไขภาพ, เปลี่ยนสไตล์ของภาพ และเปลี่ยนภาพความละเอียดต่ำให้กลายเป็นภาพความละเอียดสูงได้

samsung gauss

โมเดล AI ที่เรียกว่า Samsung Gauss นี้ เป็นการตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ คาร์ล ฟรีดริช เกาส์ (Carl Friedrich Gauss) นักคณิตศาสตร์ระดับตำนานที่สร้างทฤษฏีการกระจายตัวแบบปกติ หรือที่เรียกว่า Gaussian Process ซึ่งเป็นแกนกลางสำคัญของการพัฒนา AI ในยุคต่อมา

Samsung Gauss จะได้รับการติดตั้งเพื่อทำงานร่วมกับสมาร์ตโฟนระดับเรือธงซีรีส์ Galaxy S24 ที่จะเปิดตัวในเดือนมกราคม 2024 นี้

ที่มา : GSMArena

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส