ตอนนี้ AI มีความสามารถในการสร้างรูปภาพไปจนถึงวิดีโอด้วยคำสั่งต่าง ๆ ซึ่งบางครั้งเราไม่อาจทราบได้ว่าผลงานชิ้นไหนเป็นผลงานที่ครีเอเตอร์หรือคนทั่วไปสร้าง และผลงานไหนที่ AI เป็นผู้สร้างขึ้นมา

นับตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมา YouTube ได้เพิ่มป้ายกำกับใหม่ให้กับครีเอเตอร์ที่จะต้องเลือกว่าผลงานดังกล่าวมีการทำภาพ/วิดีโอเสมือนจริง หรือใช้งาน AI เข้ามาช่วยสร้างด้วยหรือไม่ นับเป็นความพยายามของบริษัทที่เน้นความโปร่งใสเกี่ยวกับเนื้อหาหรือคอนเทนต์ที่อาจสร้างความสับสนหรือทำให้ผู้ชมเข้าใจผิดได้

เครื่องมือ AI ในปัจจุบันสามารถสร้างข้อความ รูปภาพ วิดีโอ และเสียงที่น่าสนใจได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย สิ่งที่ถูก AI สร้างขึ้นมานั้นจะเหมือนจริงมาก ทำให้แยกแยะได้ยาก ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยออนไลน์ได้ตักเตือนถึงเนื้อหาที่ถูกสร้างโดย AI ที่อาจทำให้ผู้ใช้งานสับสนและเข้าใจผิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากสำหรับช่วงเวลาก่อนการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกา

การบังคับให้ระบุว่าผลงานดังกล่าวมีการใช้ AI เข้ามาร่วมสร้างด้วยหรือไม่นั้นเป็นหนึ่งในนโยบายด้าน AI ของบริษัทด้วย