Google ประกาศการลงทุนมหาศาล 2,000 ล้านเหรียญ (ประมาณ 73,700 ล้านบาท) ในมาเลเซีย โดยจะสร้างศูนย์ข้อมูลและคลาวด์แห่งแรกในประเทศ เพื่อรองรับความต้องการด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และบริการคลาวด์คอมพิวติงที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

การเติบโตของเทคโนโลยี AI กำลังผลักดันให้เกิดความต้องการใช้บริการคลาวด์และศูนย์ข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากการฝึกสอนโมเดล AI นั้นต้องอาศัยข้อมูลจำนวนมหาศาล ขณะที่การใช้บริการคลาวด์สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากชุดข้อมูลขนาดใหญ่ได้ ศูนย์ข้อมูลจึงเป็นสถานที่สำหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล รวมถึงให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ

Ruth Porat ประธาน CFO และ CIO ของ Alphabet บริษัทแม่ของ Google กล่าวในแถลงการณ์ว่า การลงทุนครั้งนี้จะถือเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ที่สุดของ Google ในมาเลเซียในรอบ 13 ปีของการดำเนินธุรกิจที่นั่น และนอกเหนือจากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน Google ยังได้เปิดตัวโครงการส่งเสริมทักษะด้าน AI ให้แก่นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในมาเลเซีย อีกสองโครงการด้วย

โดยรวมการลงทุนครั้งนี้คาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่มาเลเซียมากกว่า 3,200 ล้านเหรียญ (ประมาณ 118,000 ล้านบาท) และสนับสนุนการจ้างงานกว่า 26,500 ตำแหน่งงานภายในปี 2030 จากความร่วมมือระหว่าง Google กับรัฐบาลมาเลเซีย เพื่อผลักดันนโยบาย “คลาวด์เป็นอันดับแรก” รวมถึงมุ่งสร้างมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ระดับสูงสุด ซึ่งการลงทุนในครั้งนี้ถือเป็นการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของ Google ในมาเลเซียตลอดระยะเวลา 13 ปีที่ผ่านมา