Moto Z Force เป็นสมาร์ทโฟนของ Motorola ที่มีชื่อเสียงในเทคโนโลยีหน้าจอ ShatterShield ซึ่งเป็นหน้าจอกันแตกนั่นเองครับ โดยวัสดุที่นำมาใช้นั้นไม่ใช่กระจก แต่กลับเป็นพลาสติกชนิดพิเศษชนิดหนึ่ง

ถึงแม้ว่าการใช้วัสดุเป็นพลาสติกแบบนี้อาจทำให้หน้าจอเป็นรอยขีดข่วนได้ง่าย แต่หากคุณเผลอทำสมาร์ทโฟนตกพื้นคอนกรีต คุณจะพบว่า หน้าจอชนิดนี้จะไม่มีการแตกร้าว

ณ ตอนนี้ Motorola ก็ยังไม่หยุดเพียงแค่เทคโนโลยี ShatterShield แต่กลับเดินหน้าพัฒนาต่อไป โดยขณะนี้ Motorola ได้สิทธิบัตรที่เกี่ยวกับการพัฒนากระจกอัจฉริยะ (Smart glass) ซึ่งสามารถซ่อมแซมตัวเองได้หากตัวมันได้รับความเสียหายครับ

เจ้ากระจกอัจฉริยะที่พูดถึงนั้นเป็น “พลาสติกจำรูป (memory polymer)” ที่มีลักษณะคล้ายกับกระจก แต่มีความพิเศษตรงที่มันสามารถจดจำรูปทรงและปรับเปลี่ยนโครงสร้างของตัวเองได้ หากอยู่ในสภาวะตรงตามเงื่อนไข

ในส่วนของซอฟต์แวร์จะสามารถตรวจจับรอยแตกบนหน้าจอ และมันจะสั่งการให้เริ่มต้นกระบวนการซ่อมแซมตัวเองได้ครับ

ส่วนกระบวนการซ่อมแซมตัวเองนั้น ผู้ใช้งานจะต้องหยุดการใช้โทรศัพท์เครื่องนั้นๆ แล้วฮาร์ดแวร์จะเริ่มมีอุณหภูมิสูงขึ้น โมเลกุลของวัสดุกระจกอัจฉริยะจะเริ่มทำให้โมเลกุลรอบๆ สั่น จากนั้นโมเลกุลจะจัดรูปใหม่ เพื่อกลับไปอยู่ในสภาวะเริ่มต้น

Motorola ยอมรับว่า เทคโนโลยีการซ่อมแซมตัวเองนั้น ไม่สามารถทำให้หน้าจอกลับมาเป็นเหมือนตอนแรกได้ 100% แต่อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีนี้ก็มีความน่าสนใจมากๆ เพราะมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาหน้าจอที่ไม่มีวันแตกร้าวในอนาคตได้ครับ

อ้างอิง