วงการแพทย์ยังคงมีการพัฒนาต่ออยู่เรื่อย ๆ โดยวิธีการตรวจแบบใหม่นี้จะนำพลาสมา หรือน้ำเลือดของผู้ป่วยมาทำการตรวจสุขภาพ และทำนายความน่าจะเป็นของโรคที่อาจเกิดกับบุคคลนั้น ๆ ในอนาคตซึ่งวิธีการดังกล่าวได้รับการรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

งานวิจัยดังกล่าวเกิดจากการทำงานร่วมกันของนักวิจัยจาก UC San Francisco, มหาวิทยาลัย Cambridge และ SomaLogic บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพในโคโลราโด โดยใช้การสแกนพลาสม่าเพื่อหา Aptamers ที่สามารถจับกับโปรตีนเป้าหมายได้อย่างจำเพาะเจาะจง ดังนั้นการสแกนหาโปรตีนที่ต้องการด้วย Aptamers จึงทำให้นักวิจัยสามารถทราบประเภทและความเข้มข้นของโปรตีนที่ต้องการตรวจหาได้

หลังจากนั้นนักวิทยาศาสตร์จะนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้กับ Machine Learning เพื่อใช้ในการตรวจโรคในผู้ป่วย เช่นความเสี่ยงที่อาจเกิดโรคเบาหวาน หลอดเลือดหัวใจ เป็นต้นถึงแม้ว่านี้จะเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นของงานวิจัย แต่ทีมนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า ด้วยการสนับสนุนจากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าจะสามารถช่วยให้แพทย์ตรวจสอบแนวโน้มการเกิดโรคด้วยการใช้เลือดเพียงแค่หลอดเดียวได้ในอนาคต และพวกเขาเรียกมันว่า ‘liquid health check’

จริง ๆ มีวิธีการตรวจเลือดมากมายที่ใช้การตรวจโปรตีนในพลาสม่า ก่อนหน้านี้กลุ่มนักวิจัยของ IBM ใช้การวิจัยเลือดเพื่อหาสายโปรตีนที่เรียกว่า amyloid-beta ที่มีความเชื่อมโยงกับโรคอัลไซเมอร์และใช้เครื่องเรียนรู้เพื่อทำนายโอกาสที่โรคดังกล่าวจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย ดังนั้นในทางทฤษฎีแล้วการใช้ Aptamers จะสามารถช่วยนักวิจัยในการตรวจทำนายโรคที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วยได้ในการตรวจเลือดเพียงแค่หลอดเดียวเท่านั้น

เพิ่มเติม: Aptamer คือ DNA หรือ RNA ที่มีคุณสมบัติในการจับโมเลกุลของสารต่าง ๆ ได้อย่างจำเพาะเจาะจงและหลากหลาย เช่น ไอออนของโลหะ กระดอะมีโน โปรตีน ไวรัส หรือแม้แต่ยา ถึงแม้ว่าโมเลกุลเหล่านั้นจะไม่ใช่สารที่จับกับ DNA และ RNA ในธรรมชาติก็ตาม

อ้างอิง Engadget

 

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส