Thailand Post supporting the logistical affairs of general election ballots handling

เริ่มแล้ว! ภารกิจขนส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าในประเทศ คุมเข้มความปลอดภัยทุกเส้นทาง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เริ่มปล่อยขบวนรถขนส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าไปยังเขตเลือกตั้งทั่วประเทศผ่านศูนย์ประสานงานการขนส่งบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2566

โดยในปีนี้มีจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งสิ้น 2,235,830 คน ในการขนส่งมีการควบคุมความปลอดภัยและมีความโปร่งใสทุกเส้นทางจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีระบบติดตามรถขนส่ง และการรายงานผลแบบแบบเรียลไทม์ จำนวนรถขนส่งกว่า 500 เที่ยว ซึ่งจะดำเนินงานระหว่างวันที่ 1-4 พฤษภาคม 2566 นี้

นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยว่า ในวันที่ 7 พฤษภาคมนี้ กกต. มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งวัสดุอุปกรณ์ สถานที่เลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยในหน่วยเลือกตั้ง รวมถึงการมอบหมายให้ ไปรษณีย์ไทย เป็นหน่วยงานสนับสนุนและรับผิดชอบภารกิจการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป 2566 

โดย ไปรษณีย์ไทย รับหน้าที่ในการจัดส่งบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรล่วงหน้านอกราชอาณาจักรไปยัง 66 ประเทศ,การจัดส่งหนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปยังเจ้าบ้าน (ส.ส.1/6) จำนวน 18.49 ล้านครัวเรือน, การจัดส่งบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง/ในเขตเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้ว, การจัดส่งบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งทั่วไป และการจัดส่งและตอบกลับหนังสือแจ้งเจ้าบ้านที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง/ในเขตเลือกตั้ง

  • ขบวนรถขนส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าไปยังเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ
  • ขบวนรถขนส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าไปยังเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ
  • ขบวนรถขนส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าไปยังเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ
  • ขบวนรถขนส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าไปยังเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดเผยว่า สำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้าในประเทศ ไปรษณีย์ไทย ได้เตรียมพร้อมรถขนส่งที่จะใช้ขนส่งบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์ต่าง ๆ ไปยัง 400 เขตเลือกตั้ง จำนวนกว่า 500 เที่ยว โดยจะดำเนินงานระหว่างวันที่ 1-4 พฤษภาคม 2566

และหลังจากการเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วเสร็จ ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2566 ไปรษณีย์ไทยจะเร่งจัดส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าที่ลงคะแนนแล้ว กลับมายังศูนย์ประสานงานฯ เพื่อทำการคัดแยกแล้วขนส่งตรงไปยังปลายทาง 400 เขตเลือกตั้ง เพื่อนับคะแนนพร้อมกับการเลือกตั้งทั่วไปทันที

สำหรับรายละเอียดของการควบคุมความปลอดภัยนั้น พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับมอบภารกิจให้สนับสนุนการปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร โดยก่อนการเลือกตั้งในช่วงวันที่ 1-4 พฤษภาคม 2566 นี้ เป็นภารกิจในการขนส่งบัตรเลือกตั้งไปยังหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศ

Thailand Post supporting the logistical affairs of general election ballots handling

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง และตำรวจพื้นที่อำนวยความสะดวกการจราจรตลอดเส้นทางการขนส่งบัตรเลือกตั้งจนถึงที่หมาย พร้อมจัดกำลังตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อรักษาความปลอดภัยประจำรถขนส่งบัตรเลือกตั้งทุกจุดอย่างเข้มงวด รัดกุม โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำแผนรองรับการปฏิบัติ และมีความพร้อมในการปฏิบัติทุกขั้นตอน เพื่อสนับสนุนภารกิจการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส