พนักงานปัจจุบันของ Activision Blizzard และบริษัทในเครือกว่า 800 คน ได้ร่วมกันลงนามในจดหมายเปิดผนึกถึงผู้บริหารเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อคำตอบของบริษัทในกรณีข้อกล่าวหาการเลือกปฏิบัติและล่วงละเมิดทางเพศพนักงานสตรี ที่กรมการจัดหางานและที่อยู่อาศัยที่เป็นธรรมแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (California Department of Fair Employment and Housing – DFEH) เป็นผู้ยื่นฟ้อง 

เนื้อหาของจดหมายฯ ระบุว่าคำชี้แจงของ Activision Blizzard และ แฟรนซิส ทาวเซนด์ (Frances Townsend)
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทต่อข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นนั้น เป็นสิ่งที่น่ารังเกียงและเป็นการลดทอนสิ่งที่เหยื่อเผชิญ

พร้อมทั้งเรียกร้องให้บริษัทแสดงความจริงใจในแก้ไขปััญหาและสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับพนักงานทุกคน โดยพนักงานทุกคนที่ลงนามในจดหมายฯ พร้อมยืนหยัดเคียงข้างทุกคนที่เคยได้รับผลกระทบ

To the Leaders of Activision Blizzard,

We, the undersigned, agree that the statements from Activision Blizzard, Inc. and their legal counsel regarding the DFEH lawsuit, as well as the subsequent internal statement from Frances Townsend, are abhorrent and insulting to all that we believe our company should stand for. To put it clearly and unequivocally, our values as employees are not accurately reflected in the words and actions of our leadership.

We believe these statements have damaged our ongoing quest for equality inside and outside of our industry. Categorizing the claims that have been made as “distorted, and in many cases false” creates a company atmosphere that disbelieves victims. It also casts doubt on our organizations’ ability to hold abusers accountable for their actions and foster a safe environment for victims to come forward in the future. These statements make it clear that our leadership is not putting our values first. Immediate corrections are needed from the highest level of our organization.

Our company executives have claimed that actions will be taken to protect us, but in the face of legal action — and the troubling official responses that followed — we no longer trust that our leaders will place employee safety above their own interests. To claim this is a “truly meritless and irresponsible lawsuit,” while seeing so many current and former employees speak out about their own experiences regarding harassment and abuse, is simply unacceptable.

We call for official statements that recognize the seriousness of these allegations and demonstrate compassion for victims of harassment and assault. We call on Frances Townsend to stand by her word to step down as Executive Sponsor of the ABK Employee Women’s Network as a result of the damaging nature of her statement. We call on the executive leadership team to work with us on new and meaningful efforts that ensure employees — as well as our community — have a safe place to speak out and come forward.

We stand with all our friends, teammates, and colleagues, as well as the members of our dedicated community, who have experienced mistreatment or harassment of any kind. We will not be silenced, we will not stand aside, and we will not give up until the company we love is a workplace we can all feel proud to be a part of again. We will be the change.

ส่วนหนึ่งของจดหมายเปิดผนึกของพนักงานในเครือ Activsion Blizzard ถึงผู้บริหาร (ที่มา: Kotaku)

ก่อนหน้านี้ Activision Blizzard ได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด โดยระบุว่าเป็นความพยายามของหน่วยงานรัฐที่ไร้ความรับผิดชอบที่พยายามจะทำลายธุรกิจจำนวนมากในรัฐแคลิฟอร์เนีย นอกจากนี้ แฟรนซิส ทาวเซนด์ได้ส่งอีเมลเป็นการภายในที่ระบุว่าข้อกล่าวหาของ DFEH ไม่มีมูล และบิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบรรยากาศการทำงานของบริษัท

Activision Blizzard มีพนักงานปัจจุบันอยู่ทั้งสิ้น 9,500 คน (ข้อมูลเมื่อสิ้นปี 2563) ดังนั้น จำนวนของพนักงานที่ลงนามในจดหมายฉบับนี้จึงคิดเป็นถึง 1 ใน 10 ของพนักงานที่มีอยู่ทั้งหมดเลยทีเดียว

ที่มา Kotaku, The Verge, Bloomberg

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส