ผลการศึกษาพบ! สีแดงสังเคราะห์ในอาหารเพิ่มความเสี่ยงลำไส้อักเสบ

หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบอาหารสีแดง อย่างน้ำแดง ไส้กรอกแดง ลูกอม หรือขนมอื่น ๆ ตามสีมงคลหรือเพราะเหตุผลอื่น Hack for Health ขอให้คุณคิดใหม่ เพราะสีผสมอาหารสีนี้อาจเพิ่มความเสี่ยงของโรคลำไส้อักเสบได้

โรคลำไส้อักเสบ (Inflamatory Bowel Diseases: IBDs) เป็นกลุ่มโรคความผิดปกติทางลำไส้และทางเดินอาหารเรื้อรัง ส่งผลให้เกิดอาการปวดบีบบริเวณท้อง ปวดอุจจาระอย่างรุนแรงและฉับพลัน ท้องเสีย ทั้งยังสัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ในหลายเคส

ในปี 2022 มีการศึกษาขนาดเล็กงานหนึ่งพบว่า หนูทดลองที่ได้รับสีผสมอาหารสีแดงจากการสังเคราะห์ต่อเนื่องเป็นเวลานานส่งผลให้เยื่อบุหรือเมือกที่เคลือบผนังลำไส้อ่อนแอลง ลำไส้อักเสบและติดเชื้อได้ง่าย รวมทั้งเพิ่มความเสี่ยงโรคลำไส้อักเสบได้มากขึ้น

ในการศึกษาได้มีการทดลองเอาสารสีแดงไปทดลองในหนูที่อายุน้อย ปรากฏว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคลำไส้ใหญ่อักเสบ (Colitis) หนึ่งในโรคลำไส้อักเสบมากขึ้นด้วยเช่นกัน นักวิจัยจึงคาดว่าเด็ก ซึ่งเป็นกลุ่มกินขนมและเครื่องดื่มสี ๆ มากกว่าคนกลุ่มอื่นอาจเสี่ยงต่อโรคลำไส้อักเสบเมื่อโตขึ้นไป

อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้ได้ทดลองให้หนูอีกกลุ่มหนึ่งได้รับสีแดงสังเคราะห์ 1 ครั้ง/สัปดาห์ เป็นเวลา 12 สัปดาห์พบว่าหนูกลุ่มนี้ไม่มีความเสี่ยงของโรคลำไส้อักเสบ

เลยอาจสรุปได้ว่าการกินอาหารที่มีการใส่สีผสมอาหารสีแดงเป็นประจำอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพลำไส้และทำให้เสี่ยงโรคลำไส้อักเสบได้มากขึ้น โดยเฉพาะในเด็ก แต่การกินในอาหารที่ส่วนผสมของสีดังกล่าวแค่บางครั้งบางคราวอาจไม่ได้ส่งผลเสียอะไร อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้ทดลองในหนูจึงจำเป็นต้องรอให้มีการศึกษาในคนเพิ่มเติมก่อน

สีผสมอาหารสีแดงที่ใช้ในการทดสอบนี้มีชื่อว่า FD&C Red 40 และ Food Red 17 ซึ่งการทดสอบนี้ไม่ใช่การทดสอบแรกที่พบว่าสีผสมอาหารชนิดนี้อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพ โดยเฉพาะ FD&C Red 40 ที่เคยมีข้อมูลว่าอาจเพิ่มความเสี่ยงของโรคสมาธิสั้นในเด็ก แต่ก็ยังไม่มีข้อมูลยืนยัน

แม้จะยังไม่มีข้อสรุปแน่ชัด แต่ Hack for Health แนะนำให้คุณเลือกกินอาหารที่มีการแต่งสีในปริมาณที่ไม่มากเกินไป ไม่ว่าจะแดงหรือว่าสีไหนก็ตาม และเน้น Real Food ที่มีสีสันสวยจากธรรมชาติแทนการกินอาหารแปรรูปที่แต่งเติมสี

ที่มา1, ที่มา2

ภาพปก

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส