ความฉลาดที่ซ่อนในพันธุกรรมสู่ธุรกิจซื้อขายสเปิร์ม ทางเลือกของคนยุคใหม่

ความฉลาดและสติปัญญาเป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีส่วนสำคัญในการกำหนดแนวทางชีวิตของคนส่วนมากบนโลกใบนี้ เพราะสติปัญญาที่ดีสามารถนำมาซึ่งชื่อเสียง เงินทอง การถูกนับหน้าถือตา ความสำเร็จ และความสุข แต่นอกจากการศึกษาที่ดีและความพยายามของแต่ละคนแล้ว พันธุกรรมที่สืบทอดมาจากพ่อแม่ยังส่งผลถึงความฉลาดของแต่ละคนด้วยเหมือนกัน

บทความนี้จะพาคุณไปรู้เรื่องราวพันธุกรรมความฉลาด การคัดสรรสเปิร์มเพื่อการตั้งครรภ์ และธุรกิจการซื้อขายสเปิร์มที่มีมูลค่ามหาศาล

ความฉลาดส่งต่อทางพันธุกรรมได้จริงไหม?

การศึกษาจำนวนไม่น้อยพบว่าลักษณะทางพันธุกรรมสามารถส่งผลต่อความฉลาดได้ในหลายด้าน อย่างการศึกษาขนาดใหญ่ชิ้นหนึ่งที่เป็นการร่วมมือกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญจากหลายสถาบันในยุโรปและออสเตรเลียที่ศึกษาความแตกต่างกันของพันธุกรรมต่อทักษะด้านต่าง ๆ อย่างกระบวนการคิด การใช้เหตุผล และทักษะอื่นที่เกี่ยวข้องกับความฉลาดผ่านการวิเคราะห์ตัวอย่าง DNA ของคนกว่า 3,500 คน ร่วมกับการให้เจ้าของ DNA ทำแบบทดสอบสติปัญญา ทีมวิจัยสรุปได้ว่าสัดส่วนความต่างของคะแนนราว 40–50 เปอร์เซ็นต์เป็นผลมาจากความแตกต่างทางพันธุกรรม

นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาอื่น ๆ ที่ให้ผลลัพธ์ไปในทิศทางเดียวกัน โดยนอกจากความได้เปรียบทางพันธุกรรมที่ส่งผลต่อความฉลาดและสติปัญญาแล้ว การเลี้ยงดู สภาพแวดล้อม และการศึกษาที่ดีก็มีส่วนสำคัญไม่แพ้กัน

ความฉลาดที่ซ่อนในพันธุกรรมสู่ธุรกิจมูลค่าสูง

หากคุณจะตกหลุมรักใครสักคนแล้วหวังที่จะสร้างครอบครัวร่วมกัน นอกจากรูปร่างหน้าที่ดูดี ฐานะหรือหน้าตาทางสังคมแล้ว ความฉลาดอาจเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญ เพราะครอบครัวในอุดมคติของหลายคนนั่นหมายถึงการมีลูก

และเมื่อความฉลาดสามารถส่งต่อผ่านพันธุกรรมได้ ทำไมเราถึงจะไม่คัดเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกจะเกิดมาในอนาคตด้วยการเลือกสเปิร์มที่ช่วยเพิ่มความได้เปรียบทางพันธุกรรม และในโลกยุคใหม่ มุมมองการมีลูกของผู้คนเปลี่ยนไป

บางคนเลือกที่จะมีลูกโดยไม่มีคู่ครองหรือคู่รักเพศเดียวกันที่อยากมีลูกก็สามารถมีได้ผ่านการจ่ายเพื่อคัดสรรสเปิร์มจากพ่อที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมที่สุดเพื่อให้เด็กที่เกิดมาใกล้เคียงความสมบูรณ์แบบมากที่สุดหรืออย่างน้อยก็เพื่อสุขภาพที่ดีของเด็ก

ธนาคารอสุจิ (Sperm Bank) หรือธนาคารสเปิร์มจึงไม่ได้จำกัดอยู่แค่ลูกค้าที่เป็นคู่รักชายหญิงที่ไม่ประสบความสำเร็จในการมีลูกจากปัญหาของทางฝ่ายชายหรือฝ่ายชายอาจมีข้อจำกัดทางสุขภาพที่สามารถส่งต่อไปยังลูกน้อยผ่านทางพันธุกรรม

ธนาคารอสุจิในต่างประเทศมีผู้เข้ารับบริการกลุ่มใหญ่คือคู่รักหญิง-หญิง 60 เปอร์เซ็นต์ ตามมาด้วยผู้หญิงโสดที่ต้องการมีลูกและคู่รักชาย-หญิงในสัดส่วนที่เท่ากันคือ 20 เปอร์เซ็นต์

ในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่รองรับระบบการบริจาคและซื้อขายสเปิร์มในเชิงธุรกิจ แต่ในต่างประเทศ ธุรกิจการส่งออกสเปิร์มเป็นธุรกิจที่เฟื่องฟูและมีมูลค่ามหาศาล โดยประเทศที่มีการส่งออกสูงสุดคือสหรัฐอเมริกาและเดนมาร์ก ในปี 2022 Business Wire ได้ประมาณการมูลค่าซื้อขายสเปิร์มทั่วโลกอยู่ที่ 5.21 ล้านล้านเหรียญสหรัฐหรือ 177 ล้านล้านบาท และมีแนวโน้มที่จะโตอย่างต่อเนื่องในปีต่อ ๆ ไปจากไลฟ์สไตล์ของผู้คนที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย

ในการซื้อสเปิร์ม แค่เฉพาะสเปิร์มมีค่าใช้จ่ายราว 13,000–68,000 บาท (200–4,000 ดอลลาสหรัฐ) ต่างกันไปตามแต่ละประเทศและโปรไฟล์ของผู้บริจาค แต่ในราคานี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อย่างการฉีดเชื้อ (IUI) และการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) เพื่อนำสเปิร์มหรือตัวอ่อนเข้าสู่ร่างกาย ไปจนถึงการเก็บรักษาสเปิร์ม ค่าขนส่ง หรือค่าบริการอื่น ๆ 

‘สเปิร์มฉลาด’ ความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น

ในเมื่อเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกได้ ทำไมพ่อแม่ถึงจะไม่เลือก เกณฑ์ในการคัดเลือกสเปิร์มก็เป็นสิ่งที่หลายคนให้ความสนใจ เพราะไม่ใช่ว่าจะเป็นสเปิร์มของใครก็ได้ โดยปกติธนาคารสเปิร์มมีเกณฑ์การรับบริจาคที่ค่อนข้างละเอียด ซึ่งผู้บริจาคจะต้องกรอกรายละเอียดเบื้องต้น ผ่านการซักประวัติ การสัมภาษณ์ การตรวจสุขภาพเพื่อให้แน่ใจว่าสเปิร์มตัวนั้นไม่มีพันธุกรรมที่ทำให้เกิดโรค ไม่มีการติดเชื้อ และแข็งแรงปกติ

โดยข้อมูลที่คุณจะได้เมื่อไปที่ธนาคารสเปิร์มมีตั้งแต่

  • รูปภาพทั้งตอนเป็นทารก วัยเด็ก และวัยผู้ใหญ่
  • ลักษณะภายนอก ส่วนสูง น้ำหนัก สีผิว สีตา สีผม ลักษณะเส้นผม เบอร์รองเท้า รูปหน้า รูปทรงร่างกาย
  • เชื้อชาติ สัญชาติ
  • หมู่เลือด ข้อมูลสุขภาพ ทั้งสุขภาพร่างกาย สภาพจิตใจ และคุณภาพของสเปิร์ม
  • ประวัติความสำเร็จในการตั้งครรภ์
  • ประวัติการศึกษา อาชีพ ภาษา ไลฟ์สไตล์ ลายมือ
  • ผังครอบครัวและประวัติสุขภาพของสมาชิกครอบครัว

แต่สเปิร์มที่แข็งแรงและปลอดโรคเพียงอย่างเดียวอาจไม่พอ เพราะเราได้พูดถึงการส่งต่อความฉลาดทางพันธุกรรมไปเมื่อตอนต้น ความต้องการของผู้ที่ใช้บริการธนาคารสเปิร์มส่วนใหญ่ คือ สเปิร์มจากคนที่ฉลาดและอายุน้อย

ธนาคารสเปิร์มหลายแห่งมักไปตั้งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาชื่อดัง อย่าง Stanford University และ Cambridge University เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มาบริจาคสเปิร์ม และข้อมูลอื่นนอกเหนือจากประวัติทางสุขภาพก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ราคาสเปิร์มพุ่งสูงขึ้นและทำให้ธุรกิจนี้โตได้อย่างรวดเร็ว 

แม้คุณจะสามารถเลือกสเปิร์มจากผู้ชายที่ฉลาด สุขภาพดี และหน้าตาดีได้ แต่นั่นไม่การันตีความสำเร็จในการตั้งครรภ์ เพราะการตั้งครรภ์ต้องอาศัยความพร้อมของฝ่ายหญิงด้วย สิ่งนี้จึงเป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่คุณต้องแบกรับไว้ด้วยเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ข้อมูลงานวิจัยบางส่วนยังพบว่าความฉลาดมักมาจากแม้มากกว่าพ่อด้วย แต่ถึงอย่างนั้นการมีอิสระที่จะได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเด็กที่จะเกิดมาก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดี

ที่มา: Cryos International, Forbes, The Guardian, WebMD, Businesswire, The New York Times

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส