ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกประกาศแถลงขอให้สถาบันการเงิน Visa และ Mastercard เลื่อนการเก็บค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาท (Dynamic Currency Conversion Fee) ในอัตรา 1% ของยอดใช้จ่าย/ยอดกดเงินสด ออกไปจนถึง ก.ค. 2567

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2567 น.ส.ชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายองค์กรสัมพันธ์ และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า หลังจาก ธปท.ได้เรียกสถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือในเรื่องการเก็บ DCC Fee 1% ของยอดใช้จ่ายสำหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในการซื้อสินค้า หรือบริการด้วยสกุลเงินบาท ที่ร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนต่างประเทศ ผ่านบัตร Visa, Mastercard

โดยหลังจาก ธปท. พิจารณาแล้วว่า ยังไม่มีทางเลือกอื่นในการจ่ายค่าธรรมเนียมนี้ จึงได้ขอให้ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาท (DCC Fee) ในอัตรา 1% ไปก่อน ออกไปก่อน 3 เดือน

เราได้คุยกับชมรมหรือผู้ให้บริการให้ยกเว้นเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวไปก่อนในช่วงต้น อย่างน้อย 3 เดือน เพื่อให้ผู้ให้บริการสื่อสารกับผู้บริโภคให้เข้าใจมากขึ้น และให้มีเวลาปรับตัว

อย่างไรก็ตาม ธปท.จะหารืออีกครั้ง เพื่อให้มีแนวทางที่ประชาชนได้ทำความเข้าใจค่าธรรมเนียมนี้ และเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งคาดว่าจะเลื่อนไปมีผลบังคับใช้จริงราว ๆ ก.ค. 2567

นางสาวชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายองค์กรสัมพันธ์ และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทย