วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงผลสรุปการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต (Digital Wallet) โดยกล่าวถึงเงื่อนไขของโครงการว่า ตอนนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากช่วงที่มีการหาเสียงไว้ เนื่องจากรัฐบาลได้เปิดรับฟังความเห็นจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สภาพัฒน์ และหน่วยงานอื่น ๆ จึงได้มีการปรับเงื่อนไขให้รัดกุมขึ้น รวมถึงการขยายพื้นที่การใช้จ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ได้รับสิทธิ์โครงการดิจิทัลวอลเล็ต

 • คนไทยอายุ 16 ปีขึ้นไป
 • มีรายได้ไม่ถึง 70,000 บาทต่อเดือน
 • มีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันน้อยกว่า 500,000 บาท

ทั้งนี้ ประชาชนที่มีรายได้เกิน 70,000 บาทต่อเดือน แต่มีเงินฝากน้อยกว่า 500,000 บาท จะไม่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าว หรือถ้ามีรายได้น้อยกว่า 70,000 บาทต่อเดือน แต่มีเงินฝากมากกว่า 500,000 บาท ก็จะไม่ได้รับสิทธิ์เช่นกัน ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากเงื่อนไขดังกล่าวแล้วจะทำให้มีประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์โครงการดิจิทัลวอลเล็ตราว 50 ล้านคน

เปิดเงื่อนไขดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท

ดิจิทัลวอลเล็ตซื้ออะไรได้บ้าง ?

 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • สินค้าอุปโภคและบริโภค

ดิจิทัลวอลเล็ตซื้ออะไรไม่ได้

 • สินค้าออนไลน์
 • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • ผลิตภัณฑ์ยาสูบ กัญชา กระท่อม และพืชกระท่อม
 • ผลิตภัณฑ์จากกัญชาและพืชกระท่อม
 • บัตรกำนัล บัตรเงินสด
 • ทองคำ เพชร พลอย อัญมณี
 • น้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ
 • ไม่สามารถชำระค่าบริการได้
 • ไม่สามารถชำระหนี้สินได้
 • ไม่สามารถชำระค่าเรียน – ค่าเทอมได้
 • ไม่สามารถชำระค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์
 • ไม่สามารถแลกเป็นเงินสด
 • ไม่สามารถแลกเปลี่ยนในตลาดต่าง ๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดคริปโทเคอร์เรนซี เป็นต้น

ร้านค้าในโครงการดิจิทัลวอลเล็ต

 • ใช้ซื้อสินค้าได้ทุกร้านค้า ไม่ได้จำกัดเฉพาะร้านที่อยู่ในระบบภาษี
 • ร้านค้าไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
 • ร้านค้าที่จะขึ้นเงินสดได้ต้องอยู่ในระบบภาษีเท่านั้น

สำหรับร้านค้าในโครงการดิจิทัลวอลเล็ต นับรวมถึงร้านค้ารถเข็น ร้านโชห่วย ร้านค้าที่อยู่บนแอปพลิเคชัน ‘เป๋าตัง’ สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทั้งหมด แต่ต้องมีการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

ดิจิทัลวอลเล็ตใช้งานอย่างไร ?

 • ใช้ซื้อสินค้าจากร้านค้าภายในพื้นที่อำเภอตามบัตรประชาชนเท่านั้น
 • ใช้ซื้อสินค้าจากร้านค้าแบบ Face to Face เท่านั้น

สำหรับระบบการใช้งานดิจิทัลวอลเล็ต นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า จะมีการพัฒนาและต่อยอดจากแอปพลิเคชัน ‘เป๋าตัง’ ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใส เนื่องจากสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทันที และแอปพลิเคชัน ‘เป๋าตัง’ นั้น มีประชาชนลงทะเบียนอยู่แล้ว 40 ล้านคน และมีร้านค้าอยู่แล้วกว่า 1.8 ล้านร้านค้า ทำให้ลดระยะเวลา ลดงบประมาณ ลดความซ้ำซ้อนในการดูแลรักษาระบบ รวมถึงประชาชนมีความคุ้นเคยกับระบบดี

ดิจิทัลวอลเล็ตใช้ได้เมื่อไร ?

โครงการดิจิทัลวอลเล็ตคือนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นที่จะทำควบคู่ไปกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจระยะยาว โดยมีอีก 2 นโยบายเพิ่มเติม ได้แก่ นโยบาย e-Refund เพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย และกองทุนเพิ่มขีดความสามารถ ดังนั้น ระยะเวลาการดำเนินโครงการจึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ตีความโดยกฤษฎีกาและดำเนินกระบวนการสภา : เริ่มต้นเดือนพฤศจิกายน 2566
 • โครงการ e-Refund : เดือนมกราคม 2567
 • โครงการดิจิทัลวอลเล็ต : เดือนพฤษภาคม 2567
 • กองทุนเพิ่มขีดความสามารถ : เดือนมิถุนายน 2567

ผู้ไม่ได้รับสิทธิโครงการดิจิทัลวอลเล็ต

นายกรัฐมนตรีระบุว่า รัฐบาลจะออกโครงการ e-Refund เพื่อให้ประชาชนที่ซื้อสินค้าและบริการมูลค่า 50,000 บาท นำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์มาประกอบการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อขอลดหย่อนภาษี โดยจะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีระบุว่า รายละเอียดทั้งหมดที่แถลงในวันนี้ (10 พ.ย. 66) ยังต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย และมติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ก่อนจะสรุปเป็นรายละเอียดโครงการที่แน่นอนทั้งหมดอีกครั้ง

เปิดเงื่อนไขดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท

ที่มา : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, NBT, พรรคเพื่อไทย

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส