วันที่ 6 ธันวาคม 2566 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าร่วมรายการ “Shopee ตลาด กทม. ออนไลน์” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและช้อปปี้ ประเทศไทย (Shopee Thailand) ในการสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร

ความร่วมมือดังกล่าวคือ การส่งเสริมสินค้าและผู้ขายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้มีช่องทางในการขายสินค้าทั้งหน้าร้านและอีคอมเมิร์ซ โดยนายชัชชาติกล่าวว่า “คลองถมเซ็นเตอร์เป็นแหล่งค้าขายเก่าแก่ของกรุงเทพมหานคร และเป็นตลาดอิเล็กทรอนิกส์ราคาถูกที่ใหญ่ที่สุดในย่านคลองถม ซึ่งเปิดมานานกว่า 30 ปี ถ้าสะดวกมาได้ก็มา หากมาไม่ได้ก็มีสินค้าขายบนแพลตฟอร์ม”

กรุงเทพมหานครจับมือ Shopee Thailand ดันคลองถมเซ็นเตอร์สู่อีคอมเมิร์ซ

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่า หัวใจสำคัญของความร่วมมือในครั้งนี้คือ การสร้างและกระตุ้นเศรษฐกิจให้เข้มแข็งขึ้น โดยเฉพาะย่านที่เป็นอัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร ให้สามารถซื้อขายได้ง่ายขึ้น ลูกค้าได้ซื้อของในราคาที่เหมาะสม ทําให้ผู้ค้าอยู่ได้ ร้านค้าเข้มแข็ง เกิดเงินหมุนเวียน และเศรษฐกิจจะค่อย ๆ ดีขึ้น

“กรุงเทพมหานครมีหน้าที่อํานวยความสะดวกในการนำเทคโนโลยีมาช่วยคนค้าขายได้ง่ายขึ้น เพราะว่าหัวใจของเมืองคือเศรษฐกิจ ถ้าเศรษฐกิจไม่ดี ในเมืองก็อยู่ไม่ได้ ขณะเดียวกัน เราก็พยายามจะช่วยหาบเร่แผงลอยด้วย ถ้าขายไม่ได้ก็ไปขายบนออนไลน์แทน ดีกว่าการขายบนถนน ซึ่งอาจจะต้องยอมที่จะเรียนรู้เพิ่มเติม ถือเป็นการปรับตัวให้ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป” นายชัชชาติกล่าว

ที่มา : กรุงเทพมหานคร

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส