3d-print boots for endangered penguin 01

นักเรียนกลุ่มหนึ่งใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติสร้างรองเท้าบูทให้เพนกวินที่บาดเจ็บ

นักเรียนชั้นมัธยมต้นกลุ่มหนึ่งในโรงเรียนมัธยม Mystic รัฐ Connecticut ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมกับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำท้องถิ่น และ ACT Group ใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติประดิษฐ์รองเท้าบูทสำหรับเพนกวินที่ขาได้รับบาดเจ็บ

3d-print boots for endangered penguin 02

เพนกวินตัวนี้เป็นนกเพนกวินแอฟริกันที่ใกล้สูญพันธุ์ซึ่งไปทะเลาะกับกับนกตัวอื่น ทำให้ได้รับบาดเจ็บที่ขา และส่งผลให้กล้ามเนื้อที่เอ็นขาข้างซ้ายเกือบไม่ทำงาน

แม้ว่าน้ำหนักของเพนกวินจะทำให้เกิดความยุ่งยากในการสร้างรองเท้าบูทเพื่อช่วยเดิน แต่เด็กๆก็ออกแบบรองเท้าบูทแบบใหม่ที่มีน้ำหนักเบาและคล่องตัวมากขึ้น โดยใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติที่ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนในการสร้างรองเท้าบูทนี้

โดยรองเท้าบูทใหม่มีลักษณะคล้ายรองเท้าสำหรับเด็ก ช่วยให้เจ้าเพนกวินสามารถเดินเตาะแตะ และว่ายน้ำได้เหมือนนกเพนกวินตัวอื่น ๆ

3d-print boots for endangered penguin 03

3d-print boots for endangered penguin 01

นาย Sue Prince ผู้เชี่ยวชาญประจำห้องสมุดที่โรงเรียนมัธยม Mystic กล่าวว่า “โครงการนี้ไม่เพียงแต่เป็นการช่วยสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ มันยังทำให้นักเรียนของเราได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้งานเครื่องพิมพ์ 3 มิติมากขึ้น เริ่มตั้งแต่แนวความคิดด้านการออกแบบไปจนถึงการสร้างวัตถุที่ใช้งานได้จริง”

ที่มา : TheNextWeb