รู้หรือไม่? ‘สมอง’ กับ ‘อัณฑะ’ เป็นอวัยวะฝาแฝดกัน

หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า ‘สมองอยู่ข้างไข่’ คงไม่ใช่เรื่องแปลกอีกต่อไปเพราะงานวิจัยหลายชิ้นเผยว่า มีการค้นพบความเชื่อมโยงระหว่างอวัยวะสองแห่งที่ถึงแม้จะอยู่ห่างกัน ทำหน้าที่ต่างกัน แต่มีลักษณะร่วมกันบางอย่างจนอาจเรียกได้ว่่าเป็นอวัยวะฝาแฝดกันเลยทีเดียว

รายงานวิจัยในวารสาร Royal Society Open Biology มีการศึกษาเปรียบเทียบชนิดของโปรตีนที่พบในเนื้อเยื่อ 33 ประเภท จากอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ ผลปรากฎว่าส่วน ‘เปลือกสมอง (Cerebral cortex)’ และ ‘อัณฑะ’ มีโปรตีนในเนื้อเยื้อรูปแบบเดียวกันถึง 13,442 ชนิด

การวิจัยดังกล่าวยังสอดคล้องกับผลศึกษาเรื่องการแสดงออกของยีน (gene expression) ระบุว่า ‘สมอง’ กับ ‘อัณฑะ’ มีจำนวนของหน่วยพันธุกรรม (Gene) ตรงกันมากที่สุด ทำให้การผลิตโปรตีนชนิดต่าง ๆ ที่มีบทบาทในการทำงานของเซลล์จึงมีผลออกมาเหมือนกันด้วย ซึ่งโปรตีนเหล่านั้นมีบทบาทต่อการเติบโตและพัฒนาการของเนื้อเยื่อเอง รวมถึงการสื่อสารระหว่างเซลล์อีกด้วย

นอกจากนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์ยังพบความคล้ายคลึงอื่น ๆ ระหว่าง ‘สมอง’ กับ ‘อัณฑะ’ เช่น อวัยวะทั้งสองต้องการพลังงานสูงเพื่อใช้ในการคิดวิเคราะห์และการผลิตสเปิร์มจำนวนหลายล้านตัวต่อวัน ทำให้ทั้ง ‘สมอง’ กับ ‘อัณฑะ’ ต่างเผาผลาญแคลอรีมากเป็นพิเศษ เคยมีงานวิจัยระบุว่า โรคเกี่ยวกับสมองและภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน เช่นเดียวกับระดับสติปัญญาของมนุษย์ก็ดูมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับคุณภาพของน้ำอสุจิอีกด้วย

อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงการวิจัยเบื้องต้นที่ระบุความสัมพันธ์ของการทำงานระหว่าง ‘สมอง’ กับ ‘อัณฑะ’ บางส่วนเท่านั้น ยังมีความซับซ้อนอีกมากมายที่เรายังหาคำตอบไม่พบ แต่อย่างที่บอกไปข้างต้นว่า ‘สมองอยู่ข้างไข่’ คงอยู่ไม่ไกลเกินจริง

อ้างอิง