การประกาศผล 10 สุดยอดธุรกิจนวัตกรรม ปี 2556

การประกวดหา 10 สุดยอดธุรกิจนวัตกรรมของประเทศไทยประจำปี ได้ผลการประกวดออกมาแล้ว