ประกาศเป็นทางการ “TOT” ควบรวม “CAT” เป็น NT แน่นอน ปีหน้านี้

ถ้ายังจำกันได้ เคยมีข่าวออกมาก่อนหน้านี้เมื่อต้นปี ว่า ครม. ได้อนุมัติ ควบรวมกิจการของ TOT และ CAT รัฐวิสาหกิจด้านการสื่อสาร 2 ราย เพื่อลดความซ้ำซ้อนทั้งด้านการลงทุนและตัดปัญหาทับซ้อนกันของบริการบางประเภท

ครม. อนุมัติ ควบรวม TOT, CAT แล้ว ใช้ชื่อว่า NT (National Telecom)

รอบนี้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว โดย นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ DES เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Employee Town Hall” ที่ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ DES
นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ DES

โดยมี นายมรกต เธียรมนตรี รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) นำพนักงานร่วมในการประชุมรวมกว่า 1,000 คน

ที่ต้องนัดพบพนักงานคือเพื่อที่จะสื่อสารไปยังพนักงาน ระดับต่างๆ ในองค์กร ให้พนักงานสามารถเข้าใจแผนการทำงานหลังควบรวมและดำเนินงานร่วมกันได้

ในงานดังกล่าวได้กล่าวว่า จะดำเนินการจดทะเบียนบริษัทใหม่หลังควบรวมในวันที่ 7 มกราคม 2564 ภายใต้ชื่อ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (ชื่อภาษาอังกฤษคือ National Telecom Public Company Limited หรือย่อว่า NT) และนำทรัพยากรของทั้งสองฝ่ายมาใช้รวมกันให้เกิดความครบวงจรส่งผลประโยชน์สูงสุด

อ้างอิง: PostToday, สำนักข่าวไทย

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส