Jonathan Ive กลับมาเป็นหัวหน้าทีมออกแบบของ Apple อีกครั้ง

ผ่านไปสองปีแล้วหลังจาก Jonathan Ive ขอวางมือจากการเป็นหัวหน้าทีมออกแบบของ Apple ไปชั่วคราวตั้งแต่ปี 2015 แต่ล่าสุด Ive ก็ได้กลับมาเป็นหัวหน้าทีมออกแบบของ Apple อีกครั้ง

ในช่วงสองปีที่ผ่านมา Ive เน้นไปทุ่มเทงานออกแบบให้กับ Apple Spaceship Campus หรือ Apple Park นั่นเอง ระหว่างนั้นก็จะให้ Alan Dye และ Richard Howarth ดูแลในส่วนของซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์แทนครับ

อ้างอิง