dish clean

รู้หรือไม่? การล้างจานช่วยลดความเครียดได้นะ!

คุณพ่อบ้านใจกล้าทั้งหลาย หากคุณมีจานกองโตอยู่เต็มอ่างล้างจานละก็อย่าเพิ่งทำหน้าบูดบึ้งใส่มันนะ เพราะงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย Florida บอกว่าการล้างจานช่วยลดความเครียดให้กับเราได้ด้วยนะ

การล้างจานเป็นงานบ้านที่หลายคนไม่ชอบ แต่รู้ไหมว่ามีงานวิจัยชิ้นหนึ่งบอกกับเราว่าการล้างจานสามารถช่วยลดระดับความเครียดได้ ‘ตราบเท่าที่เรายังคงมีสมาธิและจดจ่ออยู่กับการล้างจาน’

งานวิจัยชิ้นนี้ถูกทดสอบกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยจำนวน 51 คน โดยก่อนทำการทดสอบพวกเขาจะถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก ทีมวิจัยจะให้พวกเขาอ่านเรื่องการทำสมาธิขณะล้างจาน และอีกกลุ่มหนึ่งจะให้อ่านบรรยายวิธีการล้างจาน ที่ถูกตีพิมพ์เป็นบทความใน SouthernLiving โดยมีเนื้อหาว่า

‘ในขณะที่เรากำลังล้างจานใบแล้วใบเล่า หากเราดูแค่ผิวเผินมันอาจดูเป็นเรื่องงี่เง่า ไร้สาระ แต่นั่นไม่ใช่เรื่องสำคัญ เพราะในความเป็นจริงที่เรากำลังยืนล้างจานอยู่ตรงนี้ มันทำให้เราได้อยู่กับตัวเอง อยู่กับลมหายใจ มีสติอยู่กับปัจจุบัน อยู่กับความคิด และสิ่งที่ทำอยู่ตรงหน้า’

Adam Hanley กล่าวว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากที่กิจวัตรประจำวันของเราสามารถฝึกสติให้คนสามารถมีสมาธิที่ดีขึ้น และส่งผลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ แน่นอนว่าการทดสอบนี้ก็เช่นกัน นักวิจัยพบว่านักศึกษาที่มีสมาธิอยู่กับการล้างจาน (สัมผัสได้ถึงอุณหภูมิน้ำ กลิ่นน้ำยาล้างจาน และอื่น ๆ ในระหว่างล้างจาน) จะช่วยเพิ่มแรงบันดาลใจได้ 25% และลดระดับความเครียดได้ถึง 27%

แต่ไม่ใช่เพียงแค่การล้างจานเท่านั้นเพราะทีมวิจัยกล่าวไว้ว่า การกระทำ หรือกิจกรรมใด ๆ ที่เราทำอย่างตั้งใจนั้นล้วนกระตุ้นให้เกิดการทำสมาธิ และลดความเครียดได้เช่นกันค่ะ

อ้างอิง EliteReaders

 

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส