ทางเลือกใหม่ในการรักษาไส้ติ่งอักเสบโดยไม่ต้องผ่าตัด!

ในแต่ละปีชาวอเมริกันมากกว่า 300,000 คนได้เข้ารับการผ่าตัดเนื่องจากอาการไส้ติ่งอักเสบ แต่งานวิจัยชิ้นใหม่ได้เสนอว่า เราไม่จำเป็นต้องผ่าตัดไส้ติ่งแล้ว เราแค่รับประทานยาปฏิชีวนะ (Antibiotic) ก็หายได้เหมือนกัน

งานวิจัยนี้เก็บข้อมูลโดยให้ชาวฟินแลนด์ที่มีอาการไส้ติ่งอักเสบ โดยแบ่งเป็นสองกลุ่ม คือคนที่รักษาด้วยยาปฏิชีวนะจำนวน 250 คน และ รักษาด้วยการผ่าตัด 270 คน โดยงานวิจัยนี้จะติดตามผลเป็นระยะเวลา 5 ปี จากงานวิจัยพบว่า กลุ่มคนที่รับประทานยาปฏิชีวนะ 64% บอกว่าการรักษานี้ได้ผลดี ในขณะที่ 36% บอกว่าพวกเขาต้องการที่จะรับการผ่าตัด แต่ในระหว่างที่อยู่ในช่วงวิจัยอาสาสมัครทั้ง 36% ก็ไม่ได้มีอาการรุนแรงใดๆแสดงออกมา อ้างอิงจากงานวิจัยใน the journal JAMA ที่ตีพิมพ์เมื่อ 25 กันยายน

กลุ่มผู้ที่รับยาปฏิชีวนะมีอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ต่ำกว่ากลุ่มที่รับการผ่าตัด และกลุ่มที่รับยาปฏิชีวนะมีการลางานโดยเฉลี่ยน้อยกว่ากลุ่มที่รับการผ่าตัดอีกด้วย จึงกล่าวได้ว่าการรับประทานยาปฏิชีวนะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยสำหรับการรักษาอาการไส้ติ่งอักเสบ โดยอ้างอิงจากงานของ  Dr. Paulina Salminen ศัลยแพทย์แห่งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย Turku ในฟินแลนด์ ที่เคยบอกกับสำนักข่าว CBS. แต่สิ่งที่น่าสังเกตในงานวิจัยนี้คือ ผู้ที่เข้าร่วมวิจัยนี้ไม่ได้มีอาการไส้ติ่งแตก เราตรวจสอบด้วยการใช้เครื่อง CT scan. (หากผู้ที่มีอาการไส้ติ่งแตก เราก็แนะนำให้ผ่าตัดดีกว่า)

ฉะนั้นผู้ป่วยที่มีอาการของไส้ติ่งอักเสบจึงควรได้รับการแนะนำในการเลือกรับการรักษา และได้รับข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างถูกต้อง

อ้างอิง