วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายส่งเสริมและขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศเป็นจำนวน 100,000 อัตรา ภายในปีงบประมาณ 2567 

ซึ่งขณะนี้กรมการจัดหางานได้เตรียมแผนการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศไว้เรียบร้อยแล้ว โดยเน้นไปที่การส่งเสริมรักษาการจ้างงานในตลาดแรงงานเดิมควบคู่ไปกับการขยายตลาดแรงงานในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีความต้องการจ้างแรงงานในตำแหน่งที่กำลังขาดแคลน หรือประเทศที่มีแนวโน้มการจ้างแรงงานต่างชาติเพิ่มขึ้น

นายคารมกล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2567 กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ตั้งเป้าหมายจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานแถบเอเชียมากที่สุดจำนวน 72,000 คน รองลงมาคือแถบยุโรป 14,000 คน ตะวันออกกลาง 10,500 คน อเมริกาเหนือ 1,800 คน แอฟริกา 1,100 คน อเมริกาใต้ ออสเตรเลีย และโอเชียเนียรวม 600 คน

ขณะที่เป้าหมายอันดับหนึ่งในการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานยังคงเป็นตลาดแรงงานในไต้หวันจำนวน 20,300 คน รองลงมาคือ อิสราเอล 7,700 คน เกาหลีใต้ 7,500 คน ญี่ปุ่นและสวีเดนมีเป้าหมายจัดส่งจำนวนเท่ากันที่คือ 6,000 คน และมาเลเซีย 4,000 คน

“รัฐบาลให้ความสำคัญของภาคแรงงาน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยแรงงานไทยที่ไปทำงานยังต่างประเทศ นอกจากจะส่งรายได้กลับมายังประเทศไทยแล้ว ยังนำความรู้และเทคโนโลยีที่ได้รับจากการทำงานในต่างประเทศกลับมาพัฒนาประเทศอีกทางหนึ่งด้วย” นายคารมกล่าว

ที่มา : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส