FWD ประกันชีวิต เปิดตัวนวัตกรรมและเทคโนโลยีผ่านระบบเสียงอัจฉริยะกับแคมเปญ ‘Talkable Bus Shelter ป้ายรถเมล์พูดได้’ โดยออกแบบมาเพื่อช่วยผู้ที่มีความจำกัดทางการมองเห็นได้ใช้ชีวิตประจำวันในการเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยติดตั้งระบบใน 10 ป้ายรถเมล์บริเวณสถานที่ที่ผู้ที่มีความจำกัดทางการมองเห็นใช้เป็นประจำ ครอบคลุมเส้นทางการเดินรถเมล์ 46 สาย เพื่อสนับสนุนให้เกิดความเท่าเทียมในสังคมอย่างยั่งยืน และทุกคนได้ใช้ชีวิตในแบบที่ชอบได้โดยไม่ต้องกังวล 

ปวริศา ชุมวิกรานต์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“FWD ประกันชีวิต”) กล่าวว่า FWD ประกันชีวิต ในฐานะองค์กรที่สนับสนุนให้เกิดความหลากหลายและเท่าเทียม พร้อมเคารพทุกความแตกต่างในสังคม ซึ่งเคยศึกษาข้อมูลจากรายงานสถานการณ์ด้านคนพิการทางการมองเห็นในประเทศไทยโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่า ปัจจุบัน ประเทศไทยมีผู้พิการทางการมองเห็นจำนวน 184,622 คน ที่มีการเดินทางเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

รวมกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ที่มีความจำกัดทางการมองเห็นภายใต้การดูแลของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ซึ่งพบว่า ผู้ที่มีความจำกัดทางการมองเห็นส่วนใหญ่เลือกใช้การเดินทางประจำวันด้วยรถโดยสารประจำทาง แต่ปัญหาสำคัญคือ มักจะพลาดรถประจำทางสายที่ต้องการ เนื่องจากไม่สามารถรับรู้ถึงสายรถประจำทางที่ต้องการได้อย่างชัดเจน จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้ FWD ประกันชีวิต จัดทำโครงการ ‘The Talkable Bus Shelter’ ที่นำเอาเทคโนโลยีผสานความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาป้ายรถเมล์พูดได้ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่มีความจำกัดทางมองเห็นสามารถใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น โดยสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างสะดวก และสามารถเตรียมตัวเพื่อขึ้นรถโดยสารได้อย่างปลอดภัย และไปถึงจุดหมายที่ต้องการได้อย่างปลอดภัย 

โดยโครงการนี้เป็นการนำความคิดสร้างสรรค์ผนวกเข้ากับหลักการทำงานเรื่องคลื่นเสียง เพื่อสร้าง ‘ระบบเสียงอัจฉริยะ’ ที่ทำงานโดยการนำเทคโนโลยี GPS ที่ติดตั้งบนรถประจำทางและป้ายรถประจำทางอัจฉริยะ เมื่อรถประจำทางกำลังเทียบท่าหรือกำลังออกจากป้ายรถเมล์ ระบบเสียงจะแจ้งหมายเลขรถโดยสารคันดังกล่าว โดยระบบเสียงนั้น ใช้หลักการคลื่นเสียงมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับความสามารถทางการได้ยินของผู้ที่มีความจำกัดทางการมองเห็น โดยมีความดังระหว่าง 70-80 เดซิเบล และคลื่นเสียงระหว่าง 1,000-4,000 เฮิร์ซ เพื่อเตือนให้ผู้มีความจำกัดทางการมองเห็นทราบถึงรถโดยสารที่กำลังจะมา และเตรียมตัวเดินทาง 

นอกจากนี้ การใช้ระดับเสียงที่สม่ำเสมอสำหรับสัญญาณเสียง และการเตือน สามารถช่วยให้ผู้ที่มีความจำกัดทางการมองเห็น ระบุ และแยกแยะระหว่างเสียงต่างๆ ได้ง่ายขึ้น FWD ประกันชีวิต จึงได้ออกแบบเสียงประกาศพิเศษ โดยออกเเบบให้แตกต่างทั้ง 46 เส้นทางรถ* เพื่อประสิทธิภาพในการจดจำหมายเลขรถประจำทางได้ง่ายยิ่งขึ้น โดย Talkable Bus Shelter จะได้รับการติดตั้งและให้บริการใน 10 ป้ายรถเมล์ตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นจุดที่มีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก ได้แก่ บริเวณหน้าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ตรงข้ามวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก, โรงพยาบาลรามาธิบดี, องค์การเภสัชกรรม, สวนจตุจักร , ตรงข้ามสวนจตุจักร, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ (ฝั่งหน้าพระตรีมูรติ และฝั่งหน้า Apple Store), บิ๊กซี ราชดำริ, ฟอร์จูนทาวน์ และซอยศูนย์วิจัย (เพชรบุรี) โดยเปิดให้บริการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส