เครื่องมือรับกระแสประสาทแปลงเป็นเสียงพูด เพิ่มโอกาสให้ผู้บกพร่องทางประสาทสื่อสารได้อีกครั้ง!

มีผู้ป่วยอาการบกพร่องทางประสาทจำนวนมากที่เมื่อมีอาการป่วยพวกเขาสูญเสียความสามารถในการพูดตามไปด้วย แต่ถึงอย่างนั้นกระแสประสาทที่ถูกส่งไปยังอวัยวะในการพูดอื่นๆ อย่างเช่น กราม กล่องเสียง หรือแม้กระทั้งริมฝีปากไม่ได้สูญเสียความสามารถในการทำงานของพวกมันตามไปด้วย

นักวิทยาศาสตร์จาก University of California at San Francisco (UCSF) จึงประดิษฐ์เครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้ป่วยกลับมาเปล่งเสียงได้อีกครั้งหนึ่ง เครื่องมือนี้จะเป็นตัวกลางในการรับกระแสประสาทที่ถูกส่งออกมาจากสมอง ผ่านเข้าสู่ระบบการวิเคราะห์และคาดเดาคำพูดที่ผู้ป่วยต้องการจะสื่อสารออกมา เทคโนโลยีนี้ไม่ใช้การอ่านความคิด แต่มันเป็นการเรียนรู้การทำงานของประสาทแต่ละเส้นและแปลงกระแสประสาทเหล่านั้นเป็นระบบเสียงเสมือนจริง

ทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์ยังคงเดินหน้าทดลองในเรื่องของขั้วไฟฟ้าในส่วนที่เชื่อมต่อของประสาทสมอง เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นถึงแม้จะไม่เคยได้รับการฝึกใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวมาก่อนเลยก็ตาม

แต่ถึงอย่างนั้นในบางครั้งอุปกรณ์นี้ก็สร้างเสียงแปลกๆ ที่ไม่สามารถแปลความหมายออกมาได้เช่นกัน และโครงการนี้อาจต้องใช้เวลาอีกสักพักกว่าจะออกมาให้ผู้ป่วยได้ใช้กันอย่างแพร่หลาย หากอุปกรณ์นี้สำเร็จมันจะสามารถปรับปรุงการสื่อสารให้กับผู้ป่วยเหล่านั้นได้อย่างมาก และจะช่วยให้พวกเขารู้สึกเชื่อมโยงกับสังคมมากยิ่งขึ้น

อ้างอิง