Doctor Checking Patient's Eyes

IBM หวัง AI สามารถเร่งการคัดกรองต้อหินเพื่อเข้ารับการรักาษาได้เร็วยิ่งขึ้น!

ในปัจจุบันนี้การตรวจหาต้อหินจำเป็นจะต้องผ่านการวัด และ ตรวจคัดกรองหลายครั้งหลายขั้น และถึงแม้ทีมวิจัยของ IBM จะบอกว่าการหวังพึ่ง AI จะเป็นการใช้งานระบบที่หนักเกินไป แต่อย่างไรก็ตามมันก็ยังเป็นอีกหนึ่งความหวังในการตรวจคัดกรองที่เร็วขึ้นอยู่ดี

ทีมวิจัยของทางบริษัทได้ทำการวิจัยค้นหาข้อมูลภาพ Retina ที่สามารถใช้ตรวจหาโรคต้อหินได้ ด้วย Deep learning system ของระบบจะสามารถสแกนประสาทตาและคัดกรองได้ถึงระดับความร้อยแรงของโรคต้อหินได้แม่นยำกว่าการตรวจในแบบทั่วไป

ถึงแม้ว่าจานวิจัยนี้จะอยู่ในขั้นแรก แต่ IBM คาดว่าในอนาคตระบบ AI นี้จะสามารถพัฒนาได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยการทำนายลักษณะการมองเห็นในอนาคต เพื่อช่วยให้แพทย์สามารถวางแผนการรักษาได้ตรงจุดมากขึ้น

ถึงแม้ในปัจจุบันนี้โรคต้อหินจะยังคงไม่มีวิธีการรักษาให้หาย แต่มันคงเป็นการดีกว่าถ้าเราสามารถตรวจคัดกรองผู้ป่วยได้รวดเร็วขึ้นเพื่อลอโอกาสที่โรคจะพัฒนาไปมากกว่านี้

อ้างอิง

แสดงความคิดเห็น