Connect with us
หนุ่ยรู้โลกรู้4 months ago

11 ชม.เต็มในการใช้เวลาดำรงชีวิตกับ “เจ้าสัวธนินท์” ครั้งแรก Upclose & Personal

เช้าตรู่วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2019 ผมได้รับเชิญไป “เขาใหญ่” โดย “คนใหญ่โต” ท่านหนึ่ง ท่านนี้เป็นฝ่ายเรียกร้องที่จะพบผมเอง เพราะถ้าท่านไม่เรียกร้องมา ผมก็คงพบท่านไม่ได้ด้วยตัวของผมเองครับ “ประธานอาวุโสแห่งเครือเจริญโภคภัณฑ์” คือตำแหน่งของท่านในวันที่ผมได้เข้าพบ คุณธนินท์ เจียรวนนท์ ตัวจริงไม่เหมือนในทีวีหรือในสื่อที่พวกเราเคยเห็น … กล่าวคือท่านเป็นบุคคลในข่าวที่เรามักจะเห็นท่านจากภาพนิ่ง จากการถอดบทสัมภาษณ์ในเว็บไซต์หรือสิ่งพิมพ์ หรือแม้แต่ออกทีวี...

More Posts
Advertisement